Volume 2 Issue 1 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA  01.06.2009

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMehmet Dursun ERDEM  
ASARCIK/SAMSUN AĞZI – II (ÜNSÜZLER) Ss, 1-23
ON PHONOLOGIC STRUCTURE ASARCIK DIALECT – II (CONSONANTS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_72
Özet | Abstract | Tam Metin |


Canan SEVİNÇ  
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1938) TÜRK ROMANINDA SİYASÎ, SOSYAL VE AHLÂKÎ BİR SORUNSAL OLARAK YOZLAŞMA Ss, 25-54
DEGENERATION AS A POLITICAL, SOCIAL AND MORAL PROBLEMATIC IN EARLY REPUBLIC PERİOD’S (1923-1938) TURKISH NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_7
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emel KOŞAR  
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN ŞİİRLERİNDE “YOL” MOTİFİYLE İLGİLİ UNSURLAR Ss, 55-62
THE ELEMENTS ABOUT MOTIF OF “PATH” IN FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_8
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emrah ÇETİN  
TÜRK DÜNYASININ ORTAK KÜLTÜR MİRASI: NEVRUZ Ss, 63-71
COMMON CULTURAL HERITAGE OF THE TURKISH WORLD: NAURUZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_9
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatma ŞENYÜZ  
NEHCÜ’L–FERADİS’ TEKİ TERZİLİK TERİMLERİ VE BU TERİMLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KULLANIMLARI Ss, 73-92
THE TERMS OF TAILORSHIP IN NEHCU’L-FERADIS AND THE USAGE OF THESE TERMS IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_10
Özet | Abstract | Tam Metin |