Volume 2 Issue 2 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA  01.12.2009

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorFatih ÇELİK  
KIRGIZCA VE TUVACADA –ÇI EKİNİN İŞLEVLERİ Ss, 1-14
THE FUNCTIONS OF “ÇI” SUFFIX IN KYRGYZ AND TUVINIAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_12
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar YAVUZ  
Karakeçili Ağzı I (Kırıkkale)-Giriş Ss, 15-26
Karakeçili Dialect I (Kırıkkale)-Introduction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_75
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil ÖZŞAVLİ  
CEMİL MERİÇ’İN ESERLERİNDE AHMET CEVDET PAŞA Ss, 27-32
AHMET CEVDET PAŞA IN CEMİL MERİÇ’S EVIDENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_14
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin AYAZ  
‘ÖLMEYE YATMAK’ ROMANINDA AYSEL’İN YABANCILAŞMASI Ss, 33-40
ALIENATION OF AYSEL IN THE “ÖLMEYE YATMAK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_15
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Dursun ERDEM  
ASARCIK/SAMSUN AĞZI – III (ŞEKİL BİLGİSİ) Ss, 41-59
ON PHONOLOGIC STRUCTURE ASARCIK DIALECT – III (MORPHOLOGY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_73
Özet | Abstract | Tam Metin |