Volume 3 Issue 2 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA  01.12.2010

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMeltem GÜL  
14. YÜZYIL ESKİ ANADOLU SAHASINDA OĞUZ LEHÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ÜZERİNE YAPILAN BAŞLICA BİLİMSEL YAYINLAR Ss, 1-21
THE MAJOR SCIENTIFIC PUBLICATIONS ABOUT WRITTEN WORKS ON OGHUZ DIALECT IN 14TH CENTURY ANCIENT ANATOLIAN REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_24
Özet | Abstract | Tam Metin |


Burak TÜFEKÇİOĞLU  
DİLSEL DEĞİŞMELERİN DİL EKONOMİSİ BAĞLAMINDA İNTERNET ORTAMINDAKİ YAZIŞMALARA YANSIMALARI Ss, 23-32
REFLECTIONS OF LINGUAL CHANGES WITH THE LINGUAGE ECONOMI CONTEXT TO INTERNET CORRESPONDENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_25
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayten ATAY  
BALKIMAK FİİLİ VE OĞUZ TÜRKÇESİNDE Y- ~ B- DEĞİŞMELİ KELİMELER Ss, 33-40
THE VERB BALKIMAK AND Y- ~ B- ABELIAN WORDS IN OGHUZ TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_26
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail ARSLAN  
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E BİR MADEN ŞEHRİ: BALYA (1839–1923) Ss, 41-54
A MINING TOWN FROM TANZIMAT TO REPUBLIC: BALYA (1839–1923)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_27
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin BARS  
SALUR KAZAN’IN EVİ YAĞMALANDIĞI BOY’DA SALUR KAZAN VE ÇOBAN Ss, 55-63
SALUR KAZAN AND HERDMAN IN SALUR KAZAN’IN EVİ YAĞMALANDIĞI BOY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_28
Özet | Abstract | Tam Metin |