Volume 4 Issue 1 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA  01.06.2011

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorHadra Kübra ERKINAY  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YAZIM KILAVUZU KULLANMA KONUSUNDAKİ TUTUM VE GÖRÜŞLERİ Ss, 1-24
ATTITUDES AND COMMENTS OF TURKISH LANGUAGE TEACHERS ON USE OF DICTIONARY OF SPELLING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_30
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU  
YAKUP KADRİ’YE GÖRE KADINLIK VE KADINLARIMIZ Ss, 25-30
ACCORDING TO YAKUP KADRİ WOMANHOOD AND OUR WOMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_31
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet HAZAR  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE OĞUZCA ÖZELLİKLER VE BENZERLİKLER Ss, 31-63
THE CHARACTERISTICS AND SIMILARITIES OF OGHUZ TURKISH IN CHAGATAI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_32
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer ÖZKAN  
HERMENEUTİK VE KLÂSİK METİN ŞERHİ Ss, 65-73

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_33
Özet | Abstract | Tam Metin |


Pelin ASLAN  
AHMET MİTHAT’IN DÜNYAYA İKİNCİ GELİŞ YAHUT İSTANBUL’DA NELER OLMUŞ, ÇENGİ VE CİNLİ HAN ROMANLARINDA “OLAĞANÜSTÜ” Ss, 75-90
“THE SUPERNATURAL” IN DÜNYAYA İKİNCİ GELİŞ YAHUT İSTANBUL’DA NELER OLMUŞ, ÇENGİ AND CİNLİ HAN BY AHMET MITHAT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_34
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serhan ALKAN İSPİRLİ  
ERZURUM TÜRKÜLERİNDE AŞK, ÂŞIK VE SEVGİLİ Ss, 91-118
THE LOVE, THE LOVER AND THE BELOVED İN FOLK SONGS OF ERZURUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_35
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yücel ÖKSÜZ Meşale AYVALI-Kerem COŞKUN-Melek BABA-Adem İCİ  
ALGILANAN SOSYAL DESTEKLE AKILCI OLMAYAN DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİ Ss, 119-136
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND UNREASONABLE BEVAHIOURS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_165
Özet | Abstract | Tam Metin |