Volume 4 Issue 2 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA  01.12.2011

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMustafa YİĞİTOĞLU  
FARKLI SESLENDİRİLEN BAZI ŞARKI VE TÜRKÜLER Ss, 1-6
SUNG DIFFERENTLY, SOME SONGS AND FOLK SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_36
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin BARS  
FORMELLER VE KEREM İLE ASLI HİKÂYESİ’NDE BAZI KULLANIMLARI Ss, 7-14
FORMELS AND SOME OF THEIR USES IN THE STORY OF KEREM AND ASLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_37
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömer DEMİRBAĞ  
NECİP FAZIL VE DÎVÂN ŞİİRİ Ss, 15-27
NECİP FAZIL AND DÎVÂN POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_38
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selman YAŞAR  
AFYONKARAHİSAR FOLKLORUNDA KIZ KULESİ Ss, 29-35
TOWER GIRL IN THE AFYONKARAHİSAR FOLKLORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_39
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel KILIÇ  
ESTETİK POLİTİKA/POLİTİZE SANAT’IN TOPLUMUN SOSYO-KÜLTÜREL YAPILANMA SÜRECİNE ETKİ VE KATKILARI Ss, 37-49
AESTHETIC POLITIC’S & POLITICIZED ART’S CONTRIBUTION AND INFLUENCES TO SOCIO-CULTURAL FORMATION PROCESS OF A SOCIETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_40
Özet | Abstract | Tam Metin |


Üzeyir SÜĞÜMLÜ  
SON DÖNEM DİVAN EDEBİYATI TARTIŞMALARINDA BASIN Ss, 51-60
THE RECENT TIME DISCUSSION ON DİVAN LITERATURE AT PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_41
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yücel ÖKSÜZ  
11-12 YAŞ ÇOCUKLARININ DEĞERLERİ KAZANIM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: SAMSUN-LANCASHIRE ÖRNEĞİ Ss, 61-78
COMPARISON ON LEVEL OF VALUE ACQUISITION OF CHILDREN AGED 11-12 YEARS OLD IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES : SAMPLE FROM SAMSUN-LANCASHIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_160
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nuri ÇINARCI  
TEBRİZ MİLLİ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN TÜRKÇE EL YAZMALARINA EK Ss, 99-110
ADDITION TO TURKISH MANUSCRIPTS IN TABRIZ NATIONAL LIBRARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_17
Özet | Abstract | Tam Metin |