Volume 5 Issue 1 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA/TÜRKİYE  01.02.2012

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorSibel AKGÜN  
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRK TOPLUMU İLİŞKİLERİ (1923-1938) Ss, 1-14
RELATIONS BETWEEN TURKEY AND TURKISH SOCIETY IN CYPRUS IN THE PERIOD OF ATATURK (1923-1938)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_54
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LUGATİ'T TÜRK'E GÖRE XI ASIRDA TÜRK EVİ Ss, 15-48
TURKISH HOUSE IN 11th CENTURY ACCORDING TO THE DİVANÜ LUGATİ’T TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_46
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zülfikar BAYRAKTAR Ahmet SAÇKESEN  
ESKİŞEHİR KIRIM TATAR TÜRKLERİNDE TEPREŞ ŞENLİKLERİ Ss, 49-61
TEPRES FESTIVALS IN THE TRADITIONS OF ESKISEHIR KIRIM TATAR TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_53
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şahap BULAK  
KELİME TÜRETME VE BİR KELİME TÜRETME ÖNERİSİ: ÇAYSA- ÜZERİNE Ss, 63-74
WORD DERIVATION AND A WORD DERIVATION PROPOSAL: ON ÇAYSA-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_55
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mete Bülent DEĞER  
NÂBÎ’NİN TÜRKÇE DİVANINDA HİCİV Ss, 75-96
SATIRE IN TURKISH DIVAN OF NÂBÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_56
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin DİKME  
SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM Ss, 97-114
CALL TO WORSHIP ABRAHAMIC RELIGIONS COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_57
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeynep İrem FIRATLIGİL  
PERFORMANS TEORİYE GÖRE MERSİN FIKRALARININ İCRASINDA ANLATICI, DİNLEYİCİ VE BAĞLAMIN ÖNEMİ Ss, 115-130
THE IMPORTANCE OF NARRATOR, LISTENER AND CONTEXT IN THE RENDITION OF MERSIN ANECTODE IN TERMS OF PERFORMANCE THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_58
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin HAKVERDİOĞLU  
FUZÛLÎ’DE ‘AŞK VE ÂŞIK KAVRAMI Ss, 131-155
THE CONCEPT OF LOVE AND LOVER IN FUZULI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_59
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah HARMANCI  
CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATIMIZDA AKSARAYLI ŞAİR ve YAZARLAR Ss, 157-191
POETS AND AUTHORS FROM AKSARAY IN OUR REPUBLICAN PERIOD LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_60
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sibel KILIÇ  
BİLİMSEL SANAT/ SANATSAL BİLİM Ss, 193-203
SCIENTIFIC ART/ARTISTIC SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_61
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yücel ÖKSÜZ Ceren ÇEVİK-Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN-Melek BABA-Elif GÜVEN  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YAPILAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ZORBA DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ Ss, 205-229
INVESTIGATION ON BULLYING BEHAVIOUR OF STUDENTS AT PRACTICE SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_161
Özet | Abstract | Tam Metin |


Türkan POLATCI Harun TAVUKCU  
SEYYAH-I ÂLEMİN KALEMİNDEN BİR KENTİN KİMLİĞİ Ss, 231-247
THE DESCRIPTION OF THE CITY’S FROM THE PEN OF GREAT PILGRIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_62
Özet | Abstract | Tam Metin |


İdris Nebi UYSAL  
ERTE SÖZCÜĞÜNÜN ALTUN YARUK’TA KULLANILIŞI Ss, 249-257
USAGE OF THE WORD ERTE IN ALTUN YARUK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_63
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet YILMAZ  
MELA AHMEDE CİZİRİ’NİN KÜLTÜR DÜNYASI Ss, 259-271
THE CULTUREL WORLD OF MELÂ AHMEDE CİZÎRÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_64
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür YILDIZ Canan KARAÇAĞIL  
KIRIM SAVAŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1853-1856) Ss, 273-285
AN OVERVIEW ON CRIMEAN WAR (1853-1856)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_51
Özet | Abstract | Tam Metin |


Firdevs Canbaz YUMUŞAK  
KISA KISA [KÜÇÜREK] ÖYKÜNÜN TANIMI, İMKÂNLARI VE SORUNLARI Ss, 287-294
DESCRIPTION, OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF SHORT-SHORT STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_140
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuran ÖZLÜK  
KEMAL TAHİR’İN TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINA BAKIŞI Ss, 295-344
KEMAL TAHİR’S VIEW OF TURKISH AND WORLD LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_302
Özet | Abstract | Tam Metin |