Volume 5 Issue 2 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA/TÜRKİYE  01.04.2012

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorNevin AKKAYA  
MUHİBBİ DİVANI’NDA KİŞİ KADROSU Ss, 1-13
THE PERSONS IN MUHİBBÎ’S DİVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_105
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LUGATİ’T TÜRK’TE AŞK VE CİNSELLİK ÜZERİNE Ss, 15-41
ON THE LOVE and SEXUALITY IN DİVANÜ LUGATİ’T TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_45
Özet | Abstract | Tam Metin |


Umut BALCİ  
ŞİİR DİLİNDE ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMALARIN ÇEVİRİSİ Ss, 43-53
TRANSLATION OF VARIATION AND UNCONVENIONAL COUPLINGS IN THE LANGUAGE OF POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_65
Özet | Abstract | Tam Metin |


Betül DUMAN - Osman ALACAHAN  
GETTO TARTIŞMASINA BİR METROPOLDEN BAKMAK Ss, 55-74
A GLANCE AT GHETTO DISCUSSION FROM A METROPOLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_121
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mete Bülent DEĞER Zeynep İrem FIRATLIGİL  
ANADOLU’DA EVREN (EVRAN) İNANIŞI VE BU İNANIŞIN KÖKENLERİ Ss, 75-81
EVREN (EVRAN) BELIEF AND THE ROOTS OF IT IN ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_122
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fatih DEMİR Levent VURGUN, Mahmut AKPINAR, Enes Ertad USLU  
YÖNETSEL BİR OLGU OLARAK “BÜROKRATİK SEÇKİNCİLİK” VE KAMU GÖREVLİLERİNDE SEÇKİNCİ EĞİLİMLER Ss, 83-108
"BUREAUCRATIC ELITISM" AS A MANAGERIAL PHENOMENON AND ELITIST TENDENCIES AMONG PUBLIC OFFICIALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_48
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra Birsen GÜLER  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE “ÖĞRETMEN” UNSURU Ss, 129-134
“TEACHER” FACT IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_107
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nevin GÜMÜŞ  
BOSNALI ABDÜLKERÎM SÂMİ?Î VE DÎVÂNI Ss, 135-143
ABDÜLKERÎM SÂMİ?Î OF BOSNA AND HİS DÎVÂN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_108
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet GÜMÜŞKILIÇ  
BİR GAZAVAT-NÂME ETRAFINDA HZ. ALİ’NİN HALK MUHAYYİLESİNDEKİ YERİ Ss, 145-155
AROUND A GAZAVAT-NÂME HZ. ALİ’S PLACE IN PEOPLE’S IMAGINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_109
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeliha GÜNEŞ  
KADINLARIN SEÇME-SEÇİLME HAKKI KONUSUNDA HALİDE EDİP’LE YAPILAN BİR SÖYLEŞİ Ss, 157-162
AN INTERVIEW WITH HALİDE EDİP ADIVAR UPON WOMAN’S RIGHT TO VOTE AND BE ELECTED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_110
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsa IŞIK  
SEZAİ KARAKOÇ YAHUT DİRİLİŞ DÜŞÜNCESİ İZLEĞİNDE BİR ŞAİR: NECAT ÇAVUŞ Ss, 163-171
A POET FOLLOWING SEZAI KARAKOC OR HIS RESURRECTION IDEA: NECAT ÇAVUŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_84
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tahir KAHRAMAN  
TÜRKÇEDEKİ BELİRTME ÖBEKLERİNİN TÜRLERİ VE BUNLARIN ADLANDIRILMASI Ss, 173-181
TYPES OF DETERMINATIVE PHRASES IN TURKISH AND NAMING THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_111
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Fatih KAYA  
COĞRAFYA EĞİTİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ Ss, 183-200
IMPORTANCE OF GEOGRAPHY EDUCATION IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_112
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayvaz MORKOÇ  
ADİL YAKUBOĞLU’NUN “ULUĞBEY’İN HAZİNESİ” ROMANINDA TARİKATLAR VE FAALİYETLERİ Ss, 201-214
SECTS AND THEIR ACTIVITIES OF ADİL YAKUBOĞLU IN HIS NOVEL “ULUĞBEY’İN HAZİNESİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_113
Özet | Abstract | Tam Metin |


Seda ÖZBEK  
ORHAN VELİ’NİN İZİNDE BİR “GARİP”: MUZAFFER TAYYİP USLU Ss, 215-226
A “GROTESQUE” ON ORHAN VELİ’S STEP: MUZAFFER TAYYİP USLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_114
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çimen ÖZÇAM  
TÜRK DİL KURUMUNUN 80. YILINDA TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE İLGİLİ GRAMER KİTAPLARI Ss, 227-235
GRAMMAR STUDIES ON TURKEY TURKISH IN THE 80TH YEAR OF THE TURKISH LANGUAGE ASSOCIATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_115
Özet | Abstract | Tam Metin |


Can ÖZGÜR  
BINARY-MULTIPLE WORDS AND FORMS IN THE KING'S DICTIONARY HAVING SIX LANGUAGES, WRITTEN IN THE FIELD OF MAMLUK AND KIPCHAK WRITTEN IN THE FIELD OF MAMLUK AND KIPCHAK IN THE KING'S DICTIONARY HAVING SIX LANGUAGES Ss, 237-241
MEMLÛK-KIPÇAK SAHASINDA YAZILMIŞ ALTI DİLLİ KRAL’IN SÖZLÜĞÜNDE İKİLİ-ÇOKLU KELİME VE ŞEKİLLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_116
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil ÖZŞAVLI  
BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ Ss, 243-268
RUSSSIAN-ARMENIAN RELATIONS FROM BEGINNING UNTIL WORLD WAR I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_47
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe SAĞLAM  
NEDÎM VE NECÂTÎ DİVANLARINDA KULLANILAN MAHALLÎ UNSURLARIN MUKAYESESİ Ss, 269-284
COMPARISON OF LOCAL ELEMENTS USED IN NEDIM AND NECATI DIVANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_117
Özet | Abstract | Tam Metin |


Servet ŞENGÜL  
BOĞAÇ HAN ÖYKÜSÜNE ONTOLOJİK BİR YAKLAŞIM Ss, 285-290
AN ONTOLOGICAL APPROACH TO THE STORY OF BOĞAÇ HAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_120
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramazan TOPDEMİR  
TARİHİ ROMANDA ZAMAN MESELESİ Ss, 291-303
HISTORICAL NOVELS AND THE QUESTION TIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_118
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülden TÜM  
LINGUISTIC DIFFICULTIES FOR POLISH STUDENTS STUDYING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: A CASE STUDY Ss, 305-316
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN LEH ÖĞRENCİLERİN DİLSEL PROBLEMLERİ: DURUM ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_91
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim USTA  
DÖRT TEMEL DİL BECERİSİ VE ARAPÇA ÖĞRETİMİNDEKİ KATKILARI Ss, 317-326
THE FOUR LANGUAGE SKILLS AND THEIR BENEFITS ON TEACHING ARABIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_16
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şafak ÜNÜVAR  
REKLAMDA MEDYA KULLANIMI: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 327-347
THE USE OF MEDIA IN ADVERTISING AS A PROMOTION TOOL: A STUDY ON HOSPITALITY BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_85
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şenay YAPICI Mehmet KOÇYİĞİT  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NEDENSEL YÜKLEMELERİ Ss, 349-368
CAUSAL ATTRIBUTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_44
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat BALYEMEZ  
SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM KELİMELERİ ÜZERİNE Ss, 369-378
ABOUT SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM WORDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_119
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür YILDIZ Gökçe AKBULUT  
1915’TEN GÜNÜMÜZE TEHCİR Ss, 379-393
DEPORTATION FROM 1915 TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_52
Özet | Abstract | Tam Metin |


Firdevs Canbaz YUMUŞAK  
AHMET BÜKE’NİN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ÖYKÜLERİNDE KONU SEÇİMİ Ss, 395-405
AHMET BÜKE’S NARRATION AND SUBJECT SELECTION IN HIS STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_141
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necmi GÖKYER  
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA REHBERLİK HİZMETLERİNİN UYGULAMA SÜRECİNİN ETKİLİLİĞİ Ss, 407-419
THE EFFECTIVENESS OF GUIDANCE SERVICES’ IMPLEMENTATION PROCESS IN PRIMARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_150
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yücel ÖKSÜZ  
DUYGULARIN AÇILMASI EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARINI İFADE EDEBİLMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 421-438
THE IMPACT OF EMOTIONAL DISCLOSURE TRAINING ON EMOTIONAL EXPRESSION OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_164
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zafer AKBAŞ  
ÜRDÜN DIŞ POLİTİKASININ TEMEL BİLEŞENLERİ: BELİRSİZLİK SORUNU VE TEHDİT ALGILAMASI Ss, 439-459
BASIC COMPONENTS OF JORDAN’S FOREIGN POLICY: UNCERTAINTY PROBLEM AND THREAT PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_210
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kenan MERMER  
Frithjof SCHUON, İslâm’ın Metafizik Boyutları, Türkçesi: Mahmut Kamık, İz Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 2010, IX+180s. Ss, 461-466
Frithjof SCHUON, Metaphysical Dimensions of Islam, Turkish Translator: Mahmut Kanık, İz Publishing, Second Edition, Istanbul, 2010, IX+180ps.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_43
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin DEMİRCİ  
İDİL-URAL BÖLGESİ MÜSLÜMANLARININ MEŞHUR MÜFTÜSÜ RIZAEDDİN FAHREDDİN’İN EDEBÎ ESERLERİNİN DİLİ Ss, 109-128
THE LANGUAGE OF LITERARY WORKS OF RIZAEDDİN FAHREDDİN WHO IS WELL-KNOWN MUFTI AMONG MUSLUMS OF IDIL-URAL REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_106
Özet | Abstract | Tam Metin |