Volume 5 Issue 3 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA  01.06.2012

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorŞenol AKTÜRK  
TOPLUMCU GERÇEKÇİ YÖNÜYLE SUAT DERVİŞ’İN ROMANLARINA BAKIŞ Ss, 1-33
A VIEW TO SUAT DERVİŞ’S NOVELS FROM THE ASPECT OF SOCIALIST REALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_194
Özet | Abstract | Tam Metin |


Umut BALCİ  
FRANZ KAFKA’DA MEKÂN VE YABANCILAŞMA Ss, 35-41
PLACE AND ENSTRANGEMENT IN FRANZ KAFKA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_66
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şakire BALIKÇI  
CAMGIRÇI HAN ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE KIRGIZ DESTANLARINDA TARİHÎ ŞAHSİYETLER Ss, 43-50
FROM THE PERPECTIVE OF CAMGIRÇI KHAN HISTORICAL PERSONAS IN THE KIRGHIZ EPICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_167
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut BULUT Salih ORHAN, Mesut BULUT, Mehmet GEDİK  
TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN KÜLTÜREL DEĞERLERİN AKTARILMASINDA HALK HİKÂYELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 51-57
TERMS OF TURKISH EDUCATION TRANSMISSION OF CULTURAL VALUES AN INVESTIGATION OF THE IMPORTANCE OF PUBLIC STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_92
Özet | Abstract | Tam Metin |


Barış ERDAL Üzeyir OK  
MÜZİK TERCİHİNDE İNANÇ BİÇİMLERİNİN ROLÜ Ss, 59-74
THE ROLE OF FAITH/WORLDVIEW STYLES IN MUSIC PREFERENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_148
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadir GÜLER Seçkin ÖZKAN  
KÜTAHYALI HASAN BEDREDDİN PAŞA VE TİYATROLARI ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR Ss, 75-89
HASAN BEDREDDİN PAŞA OF KÜTAHYA AND SOME CONSIDERATIONS ON HIS PLAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_136
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hilal KAYA  
FUZÛLÎ VE JOHN DONNE’DA AŞK TEMASININ İŞLENİŞİNİN MUKAYESESİ Ss, 91-109
A COMPARATİVE STUDY OF THE LOVE THEME İN FUZÛLÎ AND JOHN DONNE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_175
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sayime ERBEN KEÇİCİ  
BILDUNGSBENACHTEILIGUNG VON TÜRKISCHEN MIGRANTENJUGENDLICHEN IN DEUTSCHLAND Ss, 111-136
EDUCATIONAL DISADVANTAGES OF YOUNG TURKISH IMMIGRANTS IN GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_90
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yücel ÖKSÜZ - Meşale AYVALI  
İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI İLE SOSYAL UYUM DÜZEYİ İLİŞKİSİ Ss, 137-153
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF THE SELF-RESPECT AND LEVEL OF THE SOCIAL ADJUSTMENT IN 4TH AND 5TH GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_163
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim Hilmi ÖZKAN  
XVI. YÜZYIL KAYITLARINA GÖRE ALÂİYE(ALANYA) SANCAĞINDA YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 155-168
AN INVESTIGATION OF PLACE NAMES IN ALANYA (ALAİYE) SANDJAK ACCORDING TO RECORDS OF THE SIXTEENTH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_97
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZMENLİ  
ORTAÇAĞ’DA TÜRKLERDE BİLGİNİN VARLIĞI Ss, 169-178
THE EXISTENCE OF KNOWLEDGE IN TURKS IN THE MIDDLE AGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_50
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin PURÇAK  
KALB AĞRISI VE ZEYNO’NUN OĞLU İSİMLİ ROMANLARDA MEKÂNLARIN SİMGESEL KULLANIMI Ss, 179-189
THE SYMBOLIC USE OF PLACES IN ZEYNO'NUN OĞLU AND KALP AĞRISI NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_151
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fikri SOYSAL  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MÜZİK EĞİTİMİ Ss, 191-207
MUSICAL EDUCATION IN THE EARLY CHILDHOOD PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_81
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet TEMİZKAN  
YARATICI YAZMAYA KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’İN AŞK-I MEMNU ADLI ROMANINDA MEKÂN KULLANIMI Ss, 209-227
THE USING OF PLACE IN TERMS OF RESOURCE TO CREATIVE WRITING IN HALID ZIYA USAKLIGIL’S AŞK-I MEMNU NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_155
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat TURAL  
MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI Ss, 229-247
CONQUEST OF SYRIA AND MESOPOTAMIA CONTRIBUTION TO THE TRANSLATION IN THE ABBASID ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_196
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut UĞURLU  
DİL EĞİTİMİ VEREN İNTERNET SİTELERİ VE KÜLTÜR KODLAMALARI: VOİCE OF AMERİCA (VOA) İNTERNET SİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 249-256
INTERNET SITES WHICH GIVING LANGUAGE COURSE AND THEIR CULTURAL CODIFICATIONS: THE EXAMPLE OF VOICE OF AMERICA (VOA) INTERNET SITE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_139
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zeki UYANIK  
HACIBEKTAŞ FESTİVALLERİ’NDE ALEVİLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN CUMHURBAŞKANLIĞI KONUŞMALARININ ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ Ss, 257-284
A CRITICAL DISCOURSE ANALISIS OF THE PRESIDENTAL SPEECHES TOWARDS ALEVIS HELD DURING THE HACIBEKTAŞ FESTIVALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_103
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferat YILMAZ Feridun MERTER  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 285-300
PRE-SERVİCE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ OPİNİONS ABOUT VALUES EDUCATION WITHIN THE FRAMEWORK OF GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_77
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail YÜKSEL - Abdullah ADIGÜZEL  
DEĞER EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞEFKAT VE MERHAMET DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ Ss, 301-311
USE OF CARTOONS IN VALUES EDUCATION: IDENTIFIYING PRIMARY SCHOOLS’ STUDENTS PERCEPITONS OF AFFECTION AND MERCY VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_102
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nuran ÖZLÜK  
1939-1940 TEVFİK FİKRET MÜNAKAŞALARI 1. YENİ SABAH GAZETESİNDE “FİKRET’İN HEYKELİNİ Mİ DİKELİM YOKSA ESERLERİNİ Mİ YAKALIM?” ANKETİ VE BU ANKET ETRAFINDA GELİŞEN MÜNAKAŞALAR Ss, 313-334
1939-1940 ARGUMENTS ABOUT TEVFIK FIKRET 1. THE SURVEY “SHALL WE PUT UP A STATUE IN HONOUR OF FIKRET OR BURN HIS WORKS?” IN YENI SABAH NEWSPAPER AND THE ARGUMENTS ABOUT IT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_303
Özet | Abstract | Tam Metin |