Volume 5 Issue 5 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA  01.10.2012

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorCanan BİRSOY ALTINKAŞ  
SANATIN KÖKENLERİ Ss, 1-9
THE ORIGINS OF ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_124
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar BEDİRHAN  
DEĞİŞEN ORTA ASYA VE KAFKASLARDA RADİKAL UNSURLARIN YÜKSELİŞİ Ss, 11-24
THE RISE OF THE RADICAL ELEMENTS IN CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS IN CHANGING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_206
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Turgut BERBERCAN  
TÜRKÇEDE FİİL ÇEKİMİNİN KURULUŞU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Ss, 25-36
DETERMINATIONS ON THE STRUCTURE OF VERB CONJUGATION IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_203
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ Olgun ATAMER, Murat BAYAZİT  
ANADOLU KÜLTÜRÜNDE BİR SANAT YAPITININ ÜRETİM SÜRECİNDE SOYUTLAYICI BİR SORUN OLARAK MODERNLİK Ss, 37-44
MODERNITY as A PROBLEM in PRODUCTION PROSESS of AN ART WORK in ANATOLIAN CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_177
Özet | Abstract | Tam Metin |


İrfan Davut ÇAM  
BİR MİLLİ İKTİSAT PROJESİ:İZMİR İHRACAT VE İTHALAT TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Ss, 45-56
A NATIONAL ECONOMY PROJECT:IZMIR EXPORTATION AND IMPORTATION TURKISH INCORPORATED COMPANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_130
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tekin ÇELİKKAYA  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖĞRETMENLERİN YAPTIKLARI ETKİNLİKLER Ss, 57-74
ACTIVITIES BY TEACHERS TO IMPROVE STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILLS IN THE SOCIAL STUDIES LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_171
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cem DOĞAN  
1845 POLİS NİZAMNAMESİ: 12. VE 13. MADDELER ÜZERİNE BİR YENİDEN DEĞERLENDİRME Ss, 75-92
1845 POLİS REGULATİON: A RE-EXAMİNATİONON THE12TH AND 13TH CLAUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_215
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ERDAL  
Türk Basını ve Arşiv Belgelerine Göre ATATÜRK DÖNEMİ (1920–1938) TÜRK - IRAK İLİŞKİLERİ VE SADABAD PAKTI Ss, 93-104
According to Turkish Press and Archive Documents ATATURK’S PERIOD (1920–1938) SADABAD PACT AND RELATIONSHIP TURK - IRAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_209
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veysi GÜNAL  
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEN VERİLEN GÖÇÜN AKIM YÖNÜ Ss, 105-127
THE DIRECTION OF MIGRATION FROM SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_216
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet GÜNDÜZ  
TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK TOPLUMUNDA VE DEVLETLERİNDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 129-148
HISTORICAL PROCESS AND THE IMPORTANCE OF WOMEN IN THE TURKISH SOCIETY AND THE STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_146
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa İLHAN Bayram ÇETİN, Seyfettin ARSLAN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BENİMSEDİKLERİ EĞİTİM FELSEFELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 149-170
AN INVESTIGATION OF EDUCATIONAL PHISOLOPHIES ADOPTED BY PRESERVICE TEACHERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_134
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem KARA  
GÜNEY AMERİKA KITASINA GÖÇ EDEN OSMANLI ERMENİLERİ Ss, 171-183
OTTOMAN ARMENIANS WHO MIGRATED SOUTH AMERICAN CONTINENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_205
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman KARATAŞ  
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ VE YURTLAR KURUMU HİZMET KALİTESİ VE YURTLARDAN MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR- TINAZTEPE YURDU ÖRNEĞİ) Ss, 185-200
GENERAL VIEWS OF STUDENTS ABOUT THE QUALITY OF SERVICE AND THEIR SATISFACTION LEVEL IN THE HIGHER EDUCATION CREDIT AND HOSTELS INSTITUTION (AFYONKARAHİSAR-TINAZTEPE DORMITORY SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_147
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ferhat KORKMAZ  
ÖLÜMÜNÜN 100 . YILINDA BÜYÜK BİR ROMANCIYI ANMAK Ss, 201-207
COMMEMORATING A GREAT NOVELIST IN HIS 100TH YEAR OF DEATH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_192
Özet | Abstract | Tam Metin |


Terlan Mehdiyeva AZİZZADE  
1960-70’Lİ YILLARDA SSCB’DE SOSYOKÜLTÜREL ORTAM Ss, 209-225
SOCIOCULTURAL ATMOSPHERE OF THE SOVIETS BETWEEN 1960-1970
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_154
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREM  
EBEVEYNLERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Ss, 227-245
THE EFFECT OF PARENTS’ EDUCATIONAL LEVEL OF TURKISH LANGUAGE TEACHING PRESERVICE TEACHERS’ WRITING HABITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_129
Özet | Abstract | Tam Metin |


Devrim ÖZKAN  
EMPRESYONİZM, SİNEMA VE BERGSONCU ZAMAN KAVRAMI: ZAMAN VE MEKÂN ALGILARININ DÖNÜŞÜMÜ Ss, 247-268
IMPRESSIONISM, CINEMA AND BERGSONIAN TIME DEFINITION: TRANSFORMATION OF TIME AND SPACE PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_144
Özet | Abstract | Tam Metin |


Servet ŞENGÜL  
İNANCIN İMGEYE YANSIMASI: SEZAİ KARAKOÇ Ss, 269-280
REFLECTİON OF THE BELİEF UPON THE İMAGE: SEZAİ KARAKOÇ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_198
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman YALÇIN  
SON BİN YILDA DOĞU VE BATI MEDENİYETLERİNİN İKTİSADİ YAPILARININ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR DENEME Ss, 281-324
AN ESSAY ON THE TRANSFORMATION OF ECONOMIC STRUCTURES OF EASTERN AND WESTERN CIVILIZATIONS IN LAST TEN CENTURIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_212
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakkı YAPICI  
1877–1878 OSMANLI-RUS HARBİ’NDE YABANCI DEVLETLERİN TUTUMU Ss, 325-333
ATTİTUDE OF FOREİGN GOVERNMENTS 1877-1878 OTTOMAN-RUSSİAN WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_213
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar YAVUZ  
Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) II (Ünlüler) Ss, 335-351
Karakeçili Dialect ( Kırıkkale ) II (Vowels)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_104
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aydın YETKİN  
DİVAN-I HÜMAYUN Ss, 353-390
DİVAN-I HÜMAYUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_202
Özet | Abstract | Tam Metin |


Özgür YILDIZ  
KURULUŞUNDAN II. MEŞRUTİYETE KADAR HAMİDİYE ETFAL HASTANESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 391-411
AN OVERVİEW ON HAMİDİYE ETFAL HOSPITAL FROM ITS FOUNDATION SINCE THE SECOND CONSTITUNTIOANLIST PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_227
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet YÜKSEL  
II.ABDULHAMİD DÖNEMİNDE BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE TURİSTİK AMAÇLARLA OSMANLI ÜLKESİNE GELEN ALMANLAR Ss, 413-433
THE GERMANS WHO CAME TO THE OTTOMAN COUNTRY IN THE PERIOD OF SULTAN ABDULHAMID II FOR SCIENTIFIC, CULTURAL AND TOURISTIC PURPOSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_152
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlkay ŞAHİN  
GÜÇ İLİŞKİLERİ AĞININ AKTÖRLERİ OLARAK ORTODOKSİ VE HETERODOKSİ: TAHTACI RAPORU ÖRNEĞİ Ss, 435-455
ORTHODOXY AND HETERODOXY AS ACTORS FOR THE NETWORK OF POWER RELATIONS: THE CASE OF THE TAHTACI REPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_241
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yücel ÖKSÜZ Elif GÜVEN  
FARKLILIKLARA SAYGI ÖLÇEĞİ (FSÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 457-473
THE RESPECT OF DIFFERENCES SCALE: STUDY OF RELIABILITY AND VALIDITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_247
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra DERELİ  
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN VE OLMAYAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARININ BENLİK SAYGISI, KAYGI DÜZEYLERİ VE ANNE-BABA TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 475-491
A COMPARISON OF SELF-ESTEEM, TYPES OF ANXIETY AND ATTITUDE OF PARENTS OF PRESCHOOL PARENTS OF CHILDREN WITH AND WITHOUT MENTAL DISABILITY ACCORDING TO SOME VARİABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_228
Özet | Abstract | Tam Metin |