Volume 5 Issue 6 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor


ANKARA  01.11.2012

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorNeslihan ALTUNCUOĞLU  
EVİNİN DIŞINDA KAYSERİLİ KADINLAR (1923-1970)(FOTOĞRAFLARDA KAYSERİLİ KADINLARIN İMAJI Ss, 1-15
KAYSERİ WOMEN OUTSIDE THEIR HOME (1923-1970)APPEARANCE OF KAYSERİ WOMEN IN PHOTOS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_350
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cihat AYDOĞMUŞOĞLU  
16. YÜZYILDA SAFEVİ DEVLETİ’NDE ETKİLİ OLAN DÖRT TÜRKMEN AŞİRETİ Ss, 17-25
FOUR EFFECTIVE TURKMEN TRIBES OF SAFAVID STATE IN THE 16TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_317
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin BARS  
OĞUZ KAĞAN DESTANI’NDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK Ss, 27-38
MAGICAL REALISM IN THE EPIC OF OĞUZ KAĞAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_374
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yaşar BEDİRHAN  
ANADOLU TİCARETİNİN GELİŞMESİ BAĞLAMINDA SELÇUKLULARIN KIRIM/SUĞDAK POLİTİKASI Ss, 39-50
SELJUKS’ KIRIM/SUĞDAK POLICY IN THE CONTEXT OF THE DEVELEPMENT OF ANATOLIAN TRADING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_207
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bekir BİÇER  
İSLÂM TARİHİ KİTAPLARINDA KÜRTLER HAKKINDAKİ RİVAYETLER (7. VE 12. YÜZYIL ARASI) Ss, 51-80
THE ACCOUNTS ON THE KURDISH PEOPLE IN THE BOOKS ON ISLAMIC HISTORY ( BETWEEN 7TH AND 12TH CENTURY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_278
Özet | Abstract | Tam Metin |


Olcay ÖZKAYA DUMAN Haktan BİRSEL, Olcay ÖZKAYA DUMAN  
TARİHTEN GÜNÜMÜZE, GÜNÜMÜZDEN GELECEĞE BİR GÜÇ MÜCADELESİ OYUNU: AVRASYA, ORTA ASYA VE TÜRKİYE Ss, 81-90
A POWER STRUGGLE FOR THE FUTURE TO THE PRESENT DATE, THE MODERN GAME: EURASIA, CENTRAL ASIA AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_137
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zübeyir BÜTÜNER  
3 MAYIS 1944 OLAYLARI IŞIĞINDA İÇ-DIŞ POLİTİKADA SİYASÎ DENGELER Ss, 91-103
IN THE LIGHT OF THE CIRCUMSTANCES OF 3 MAY 1944 INTERNAL-EXTERNAL POLICY POLITICAL BALANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_225
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed Bilal ÇELİK Serkan YAZICI - M. Bilal ÇELİK  
YALAN HABERLERDEN GERÇEK HABERLERE: BASINDA ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ Ss, 105-117
FROM FAKE NEWS TO THE REAL NEWS: THE DEATH OF ATATURK IN PRESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_304
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şerif DEMİR  
İKTİDAR-BASIN İLİŞKİLERİNİN TÜRKİYE’DE GÖRÜNÜMÜ (1918-1960) Ss, 119-137
SITUATION OF THE GOVERNMENT-PRESS RELATIONS IN TURKEY (1918-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_169
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yeşim DEMİR  
MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRGÜTÜ’NÜN SON DÖNEMDE ORTADOĞUDAKİ ETKİNLİĞİ VE SİYASETİ Ss, 138-158
THE EFFICIENCY AND POLICY OF MUSLIM BROTHERS ORGANISATION IN THE MİDDLE EAST IN RECENT YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_376
Özet | Abstract | Tam Metin |


Derya ÇIĞIR DİKYOL  
TARİHÖNCESİ DÖNEMDE EĞİTİM Ss, 159-173
EDUCATION IN PREHISTORIC TIMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_369
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevgi DÖNMEZ  
TABAL ÜLKESİ’NİN METAL KAYNAKLARI AÇISINDAN ÖNEMİ Ss, 175-188
THE IMPORTANCE OF TABAL COUNTRY IN THE ASPECT OF METAL RESOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_238
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhittin ELİAÇIK  
PANZEHİR RİSALESİ ŞİFÂ’İYYEDE İNCİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR Ss, 189-203
WRITTEN ON ANTİDOTE IN SHİFAİYYE EXPLANATIONS OF PEARL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_251
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin GÜLLÜDAĞ  
KARAY TÜRKLERİNDE AKRABALIK ADLARI Ss, 205-217
AFFINITY NAMES IN KARAITE TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_173
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet GÜNDÜZ  
XIX. YÜZYILDA ORTAYA ÇIKAN MISIR MESELESİ VE KADI KIRAN OLAYI (1833) Ss, 219-232
XIX. CENTURY KADI KIRAN PROBLEM AND INCIDENT RESULTING IN EGYPT (1833)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_295
Özet | Abstract | Tam Metin |


Barış GÜR  
MİNOS, MİKEN VE HİTİTLER EKSENİNDE BATI ANADOLU’DAKİ MUHTEMEL SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİ Ss, 233-249
ON THE AXIS OF MINOAN, MYCENAEAN AND HITTITES, THE POSSIBLE COLONIZATION ACTIVITIES IN WESTERN ANATOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_366
Özet | Abstract | Tam Metin |


Turgut İLERİ  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE AÇILAN İLK MADENCİLİK OKULLARI VE MADENCİ YETİŞTİRME KURSLARI Ss, 251-262
FIRST MINING SCHOOLS AND MINER TRAINING COURSES IN REPUBLIC PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_340
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim İSLAM  
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA MİLLETVEKİLİ, VALİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANI BİR İTTİHATÇI İSMAİL SAFA (ÖZLER) BEY (1885-1940) Ss, 263-285
THE DEPUTY, GOVERNOR, UNIONIST MINISTER OF NATIONAL EDUCATION IN NATIONAL STRUGGLE MISTER ISMAIL SAFA(ÖZLER) (1885-1940)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_371
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesrin ATICI KANBEROĞLU  
FRANSIZ İHTİLÂLİ’NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE ULUSÇULUK AKIMI Ss, 287-302
NATIONALISM MOVEMENT FROM FRENCH REVOLUTION TO TURKISH REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_410
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem KARA  
XIX YÜZYILDA OSMANLI ANADOLUSUNDA ERMENİ TOPLUM YAŞANTISI: ÇORUM VE ANTAKYA KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLERİ Ss, 303-311
ARMENİAN COMMUNİTY EXPERİENCE OF THE XIX CENTURY, THE OTTOMAN ANATOLİA: ÇORUM AND ANTAKYA EXAMPLES OF COMPARİSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_204
Özet | Abstract | Tam Metin |


Durmuş Volkan KARABOĞA  
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI DEVLETİ’NDE TARIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR Ss, 313-327
FACTORS AFFECTING AGRICULTURE IN THE OTTOMAN STATE CLASSIC AND THE RESULTS OF THESE FACTORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_344
Özet | Abstract | Tam Metin |


Musa KILIÇ  
OSMANLI TAHTINDA HAK İDDİA EDEN BİR MACERAPEREST: DÜZME ŞEHZADE AHMED NADİR BEY Ss, 329-337
AN ADVENTURER WHO ASSERTED RIGHT ON THE OTTOMAN THRONE: PRETENDER PRINCE AHMED NADİR BEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_287
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurgün KOÇ  
İSMET İNÖNÜ DÖNEMİ GÜZEL SANATLAR POLİTİKALARI Ss, 339-345
THE FINE ARTS POLICIES AT THE PERIOD OF ISMET INONU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_190
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ONAY  
ESKİ TÜRK TOPLUMUNDA AILE DÜZENİ VE BUNUN DİNİ, SİYASİ HAYATA YANSIMALARI Ss, 347-357
IN OLD TURKISH COMMUNITY FAMILY ORDER AND ITS REFLECTIONS ON RELIGIOUS AND SOCIAL LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_332
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah ÖZBOLAT  
AİLE YAPISI VE SOSYAL HAREKETLİLİK: Sosyo-Ekonomik Arkaplandan Sosyal Ağlara Ss, 359-370
FAMILY STRUCTURE AND SOCIAL MOBILITY: From Socio-Economic Background to Social Networks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_293
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cihan ÖZGÜN  
XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA FOÇA KASABASINDA TARIMSAL ARAZİ KULLANIMI VE VERİMLİLİK Ss, 371-395
AGRICULTURAL LAND USE AND ITS PRODUCTIVITY IN FOÇA TOWN IN THE MIDDLE OF THE XIXTH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_313
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muharrem ÖZTEL  
OSMANLI İDARESİ’NİN İHTİKÂRA BAKIŞI VE İHTİKÂR SUÇUNUN CEZASI Ss, 397-420
OTTOMAN ADMINISTRATION’S PERCEPTION OF PROFITEERING (İHTIKÂR) AND ITS PUNISHMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_334
Özet | Abstract | Tam Metin |


İhsan SATIŞ  
ESAD ADİL’İN KALEMİNDEN BİR ANADOLU BEYLERBEYİ: İLYAS PAŞA Ss, 421-433
AN ANATOLIAN CHIEF-GOVERNOR IN ESAD ADIL'S WRITINGS: ILYAS PASHA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_180
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemile ŞAHİN  
OSMANLI TOPRAK SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 435-461
OTTOMAN LAND SYSTEM: A GENERAL ASSESSMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_181
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin ŞEN  
ABBÂSÎLERDE TÜRK NÜFUZU DÖNEMİNİN ÇÖKÜŞÜ VE TÜRKLERİN AKIBETİ : (232-447/945-1055) Ss, 463-477
THE COLLAPSE OF TURKISH POWER IN ABBASIDS AND THE FATE OF TURKS (232-447/945-1055)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_343
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ufuk ŞİMŞEK  
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLET VE YURTTAŞLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Ss, 479-491
THE DISCUSSION ON THE NATION-STATE AND CITIZENSHIP EDUCATION IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_269
Özet | Abstract | Tam Metin |


Soyalp TAMÇELİK -  
KIBRIS’TA KURULMAK İSTENEN YENİ SİSTEME GÖREFEDERE DEVLET SINIRLARININ BELİRLENMESİ VE TARAFLARIN TUTUM ANALİZİ Ss, 493-511
DETERMINING THE BORDERS OF THE FEDERATED STATE AND THE ANALYSIS OF THE PARTIES’ APPROACH ACCORDING TO THE NEW SYSTEM WANTED TO BE ESTABLISHED IN CYPRUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_246
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim Caner TÜRK  
OSMANLI DEVLETİ’NDE MAARİFİN TEŞMİLİNE DAİR BİR VESİKA Ss, 513-522
A DOCUMENTARY ON THE SPREAD OF THE SYSTEM OF EDUCATION IN OTTOMAN EMPIRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_223
Özet | Abstract | Tam Metin |


Songül ULUTAŞ  
OSMANLI KAYNAKLARI VE TARSUS KENTİ Ss, 523-534
OTTOMAN DOCUMENTARY SOURCES AND THE CITY OF TARSUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_357
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kerami ÜNAL  
15. YÜZYILDA RUS TÜCCAR AFANASİY NİKİTİN’İN "ÜÇ DENİZ ÖTESİNE SEYAHAT" NOTLARI Ss, 535-549
The Russian Merchant Afanasy Nikitin's Notes in the 15th Century, “A Journey beyond the Three Seas"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_168
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veli ÜNSAL  
THE RELATIONS OF HELLENS AND ANATOLIA’S PEOPLE IN 1st AND 2nd MILLENNIUM B.C Ss, 551-562
M.Ö. II. VE I. BİN YILDA YUNAN VE ANADOLU HALKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_292
Özet | Abstract | Tam Metin |


Timur VURAL Feyzan GÖHER VURAL  
BÜYÜK SELÇUKLULARDA NEVBET GELENEĞİ Ss, 563-576
NAUBAT TRADITION IN GREAT SELJUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_305
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serdar YAVUZ  
KARAKEÇİLİ AĞZI (KIRIKKALE) III ÜNSÜZLER Ss, 577-589
KARAKEÇİLİ DİALECT ( KIRIKKALE ) III CONSONANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_236
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mikail ACIPINAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tommaso Bertelé, Venedik ve Kostantiniyye: Tarihte Osmanlı-Venedik İlişkileri, Önsöz: Cécile Morrisson, İtalyanca’dan Çev. Mahmut H. Şakiroğlu, Kitap Yayınevi, İstanbul 2012 Ss, 591-594
Tommaso Bertelé, Venedik ve Kostantiniyye: Tarihte Osmanlı-Venedik İlişkileri, Önsöz: Cécile Morrisson, İtalyanca’dan Çev. Mahmut H. Şakiroğlu, Kitap Yayınevi, İstanbul 2012
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_266
Özet | Abstract | Tam Metin |