Volume 6 Issue 5 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Mehmet GÜRLEK - Dr. Ünal TAŞKIN - Uzm. Ramazan BÖLÜK - Okt. Ufuk KÖSE

Lorient-FRANCE  15.05.2013

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorNeşe AĞKURT  
AMASYA II. BAYEZİD İL HALK KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN 1882 ENV. NO’LU ELYAZMASI “DİVAN’IN” KİTAP SANATLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-14
EVALUATION of THE DIVAN MANUSCRIPT in TERMS of ARTS BOOK, INVENTORY NUMBER 1882, in PUBLIC LİBRARY OF II. BAYEZID in AMASYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1025
Özet | Abstract | Tam Metin |


Didem ARLI - Mustafa TERCAN  
EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YER DEĞİŞTİRME HUSUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 15-30
THE VIEWS OF EDUCATION INSPECTORS TOWARDS THE CHANGES ON RELOCATION WITHIN THE REGULATION OF EDUCATION INSPECTORS HEADSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1303
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ekrem AYAN  
KAZAK BOZKIRINDA İLK ÖĞRETMEN-IBIRAY ALTINSARİN Ss, 31-41
THE FIRST TEACHER IN KAZAKH STEPPE -IBIRAY ALTINSARİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1530
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hüseyin Çağdaş BATMAZ - Bilal ÇOBAN - Zeki COŞKUNER - Fatih KIRGİL  
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ SPOR BÖLÜMÜ 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YGS VE LYS’YE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN Ss, 43-58
DETERMINING THE FINE ARTS AND SPORTS HIGH SCHOOL DEPARTMENT OF SPORT 12th GRADE STUDENTS’ VIEWS FOR YGS AND LYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1401
Özet | Abstract | Tam Metin |


Baykal BİÇER  
ORTAÖĞRETİM FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) SORULARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Ss, 59-70
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SECONDARY SCHOOL PHILOSOPHY COURSES CURRICULUM YGS (HIGHER EDUCATION TRANSITION EXAM) QUESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1539
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulkadir ÇEKİN  
ADAY DİN GÖREVLİLERİNİN BENLİK TASARIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 71-91
A RESEARCH ON SELF DESIGN OF RELIGIOUS STAFF CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1421
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cem DOĞAN  
İTTİHAD-I İSLÂM YAHUT BU VATAN NASIL KURTULUR?: MEHMED AKİF’İN OSMANLISI Ss, 93-106
PAN-ISLÂMISM OR HOW COULD BE THIS HOMELAND SALVATED?: MEHMED AKİF’S OTTOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1085
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hamdi DOĞAN  
YOZGAT’DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI (1925-1943) Ss, 107-125
THE CELEBRATIONS OF THE ESTABLIHMENT OF REPUBLIC IN YOZGAT 1925-1943)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1564
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nurullah AGİTOĞLU  
HADÎSTE BAĞLAM İNŞÂSI Ss, 127-145
THE CONSTRUCTION OF CONTEXT IN HADITHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1225
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bertan AKYOL - R. Cengiz AKÇAY  
YÖNETİM SÜREÇLERİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 147-164
SCALE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE IN MANAGEMENT PROCESSES: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1328
Özet | Abstract | Tam Metin |


Timuçin AYKANAT  
GRİMM MASALARI VE KLÂSİK AŞK MESNEVÎLERİ ÜZERİNE MOTİFLERARASI BİR KARŞILAŞTIRMA Ss, 165-198
AN INTER-MOTIF COMPARISON BETWEEN GRIMM TALES AND CLASSICAL LOVE MESNEVIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1434
Özet | Abstract | Tam Metin |


İlhami BAYRAK - Kemal DURUHAN  
OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİK ALGILARI (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLE İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 199-216
THE PERCEPTION OF SUFFICIENCY OF THE TEACHER CANDIDATES OF PRE-SCHOOL DEPARTMENT ABOUT THE APPLIANCES AND METHODS OF MEASURE AND EVALUATION. (THE DEPARTMENT OF CUMHURIYET UNIVERSITY AND INONU UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1540
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice FIRAT - Havise GÜLEÇ - Çavuş ŞAHİN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN MASAL VE ÖYKÜ KİTAPLARININ KORKU VE ŞİDDET ÖĞELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 217-241
RESEARCH ON THE BOOKS PREPARED FOR PRE-SCHOOL CHILDREN FROM THE POINTS OF FEAR AND VIOLENCE ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1504
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kürşad Han DÖNMEZ  
SAMSUN İLİNDE YAPILAN ÜNİVERSİTELERARASI BASKETBOL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN DURUMLUK KAYGI VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 243-248
ANALYSIS OF STATE ANXIETY AND TRAIT ANXIETY LEVELS OF ATHLETES ATTENDING INTER-UNIVERSITIES BASKETBALL COMPETITION HELD IN SAMSUN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS986
Özet | Abstract | Tam Metin |


Betül DÜŞÜNCELİ - Mustafa KOÇ  
LOGOTERAPI YÖNELİMLİ SAĞALTIM PROGRAMININ KEKEMELİK ÜZERINDEKİ ETKİSİ (VAKA ÇALIŞMASI) Ss, 249-266
EFFECT OF LOGOTHERAPY ORIENTED TREATMENT PROGRAM ON STUTTERING (CASE STUDY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1419
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan KURT - Gülay EKİCİ - Özlem AKSU - Ahmet GÖKMEN - Murat AKTAŞ  
ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ LABORATUVARI SINIF ÇEVRESİNE İLİŞKİN ALGILARININ VE LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 267-291
EVALUATION OF PERCEPTIONS AND OPINIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH RESPECT TO CLASS ENVIRONMENT OF BIOLOGY LABORATORY AND LABORATORY CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1532
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet GENÇ - Recep KOÇAK - Feryal Çam ÇELİKEL - Gülşah BAŞOL  
RÜYA TEMALARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 293-308
DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY OF THE DREAM THEMES SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1290
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali GÖÇER  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVE HAZIR BULUNUŞLUK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 309-326
ASSESSTMENT OF THE STATUS READINESS OF TO THE DUTIES OF ACADEMIC STAFF WHO TEACH TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1427
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Fuat GÖKÇE  
ANAYASAL MONARŞİLİ FEDERAL PARLAMENTER DEMOKRASİ: MALEZYA Ss, 327-346
FEDERAL PARLIAMENTARY DEMOCRACY WITH A CONSTITUTIONAL MONARCHY: MALAYSIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1525
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan GÖKULU  
TÜRKİYE’DE KADINLARIN SİYASAL TEMSİLİ VE KOTA TARTIŞMALARI Ss, 347-370
POLITICAL REPRESENTATION OF WOMEN AND QUOTA DEBATES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1506
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hakan GÜNDOĞDU  
İKBAL’İN DEMOKRASİ İDEALİ VE BENLİK FELSEFESİ Ss, 371-386
IQBAL’S IDEAL OF DEMOCRACY AND HIS EGO PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1561
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim HABACI - Mehmet HABACI - İsmail KURT - Yaşar ADIGÜZELLİ - Abdülbekir KALKAN  
İLKÖĞRETİMDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMASININ NİTELİK AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 387-403
QUALITATIVE RESEARCH ON TEACHING VALUES IN PRIMARY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1330
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayna İSABABAYEVA - Türker EROL  
THE PHENOMENON OF THE CHOPIN'S CELLO SONATA Ss, 405-416
CHOPİN’İN ÇELLO SONATININ FENOMENİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1387
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tuğba KAFADAR  
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ Ss, 417-431
LEARNING STRATEGIES OF 7TH GRADE STUDENTS IN THE LESSONS OF SOCIAL SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1224
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülsüm KUŞ - Zeki USLU  
MASAL ÇEVİRİSİNDE EŞDEĞERLİK SORUNU: GRIMM KARDEŞLER’İN ALTI KUĞU MASALI ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME Ss, 433-453
THE ISSUE OF EQUIVALENCE IN THE TRANSLATION OF FAIRY TALES: AN ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF THE SIX SWANS BY GRIMM BROTHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1576
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kazım PAYDAŞ  
BİLGE BİR HÜKÜMDAR GAZNELİ SULTAN İBRAHİM B. MESUD (450-492/1059-1099) Ss, 455-475
A WISE RULER, GHAZNAVID SULTAN IBRAHIM B. MASOOD (450-492/1059-1099)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1572
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem SAĞIR  
EMEKLİLİK SONRASI GÜN ALGISI VE SOSYALLEŞME : SAFRANBOLU ÖRNEĞİ Ss, 477-496
SOCIALIZATION PROCESS AFTER RETIREMENT: PERCEPTION of RETIRED PEOPLE on “MEETING DAYS” in SAFRANBOLU PATTERN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1408
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taner SIĞINDI  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜKETİCİ ALGILARININ HARİTALANDIRMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Ss, 497-513
UNDERSTANDING CONSUMER PERCEPTIONS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BY MAPPING TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1593
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sedat CERECİ  
TOPLUMSAL ÖNYARGILARIN OLUŞMASINDA TELEVİZYONUN ROLÜ: ETNİK BAKIŞ SORUNU Ss, 515-526
ROLE OF TELEVISON ON CONSISTING BIAS: ETHNIC APPROACH MATTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1450
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tekin ÇELİKKAYA - Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 527-556
SOCIAL STUDIES PRESERVICE TEACHERS’ OPINIONS REGARDING VALUES IN SOCIAL STUDIES CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1617
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sercan DEMİRGÜNEŞ  
“DİL VE ANLATIM” DERS PROGRAMI İLE 2010 YILI YGS-TÜRKÇE SORULARI ÜZERİNE BİR DİLBİLİMSEL İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 557-570
A LINGUISTICS CONTENT ANALYSIS ON “LANGUAGE AND SPEECH” PROGRAMME AND THE YGS-TURKISH QUESTIONS THE YEAR OF 2010
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1378
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aytül GÖKULU  
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDENİN TANECİKLİ YAPISI KONUSUNU ANLAMALARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ Ss, 571-585
TO INVESTIGATE EFFECTS OF COMPUTER BASED LEARNING ON SIX GRADE STUDENTS’ UNDERSTANDING OF NATURE OF THE MATTER AND TO DETERMINE THE STUDENTS’ MISCONCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1078
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elvan GÜN DURU  
TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN GENEL MÜZİK EĞİTİMİNE YANSIMALARI Ss, 587-596
REFLECTIONS OF TURKISH MUSIC CULTURE TO THE GENERAL MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1402
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fazıl KARAHAN  
MİLLET VE MİLLİYYET (FELSEFÎ BİR ÇÖZÜMLEME) Ss, 597-615
NATİON AND NATİONALİTY (A PHİLOSOPHİCAL ANALYSİS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1563
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep ÖZKAN  
İLKÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDA KADIN FİGÜRÜ Ss, 617-631
THE WOMEN FIGURE IN PRIMARY SCHOOL COURSE BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1567
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare ŞENGÜL - Yasemin KATRANCI  
İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “TABLO VE GRAFİKLER” KONUSU İLE İLGİLİ YAKINSAL GELİŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ Ss, 633-665
DETERMINATION OF ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT OF 6TH GRADE PRIMARY STUDENTS IN THE SUBJECT OF TABLES AND GRAPHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS519
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nesil TIMBIL - Belgin GÖÇMEN TAŞKIN - Burcu ŞENLER - Nevin KOZCU ÇAKIR  
İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMEYE KARŞI DRAMA Ss, 667-678
ACTIVE LEARNING VS. DRAMA IN ELEMENTARY SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1121
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ünsal TAZEGÜL  
BOKSÖRLERİN MOTİVASYONYÖNELİMLERİ VE NARSİSİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 679-691
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN NARCISSISM AND MOTIVATION LEVEL OF BOXINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1553
Özet | Abstract | Tam Metin |


Suat Tayfun TOPAK  
ULUSLARARASI SİSTEMDE NÜKLEER GÜÇ DENGESİ:İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI VE SON DÖNEM TÜRK DIŞ POLİTİKASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ Ss, 693-717
NUCLEAR POWER BALANCE IN THE INTERNATIONAL SYSTEM: IRAN’S NUCLEAR PROGRAM AND TURKEY’S ROLE IN THE CONTEXT OF RECENT TERM TURKISH FOREIGN POLICY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1339
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat TUNCER - Kürşat BALCI  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZYETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 719-737
THE COMPARISON OF THE INFORMATION LITERACY SELF EFFICACY OF PROSPECTIVE TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1385
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Sezai TÜRK - Ahmet BIYIK - Ahmet GÜVEN - Ayşe İŞİ  
TÜRK GAZETECİLERİN HABER DEĞERİ ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 739-754
A RESEARCH ON THE NEWS VALUE PERCEPTION OF TURKISH JOURNALISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1570
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdüllatif TÜZER  
İKBAL'İN MODERNLİK PARADOKSU Ss, 755-790
PARADOX OF MODERNITY IN IKBAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1392
Özet | Abstract | Tam Metin |


M. Fatih YALÇIN  
BAHRÎ MEMLÜKLER DÖNEMİNDE SALTANAT NÂİBLERİNİN GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ VE BUNUN SONUÇLARI (1250-1382) Ss, 791-810
THE NAIB AS-SALTANA, END OF THEIR TENURE AND ITS CONSEQUENCES IN THE PERİOD OF BAHRI MAMLUKS (1250-1382)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1423
Özet | Abstract | Tam Metin |


Öznur YAZICI  
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN “ÇEVRE” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI Ss, 811-828
PERCEPTIONS OF GEOGRAPHY TEACHERS’ TOWARDS THE CONCEPT OF “ENVIRONMENT”: A METAPHOR ANALYSIS STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1172
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah YILMAZ - Rıfat İRAZ  
ÖRGÜTSEL YARATICILIK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA ÇALIŞANLARIN YARATICILIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ DEVLET VE KATILIM BANKALARI ÖRNEĞİ Ss, 829-855
IN THE CONTEXT OF ORGANIZATIONAL CREATIVITY CULTURE, EVALUATION OF EMPLOYEES’ ATTITUDES RELATING TO CREATIVITY MANAGEMENT: THE CASE OF PUBLIC AND PARTICIPATION BANKS IN KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1348
Özet | Abstract | Tam Metin |


Derya YILMAZ  
DOĞU EGE’DE YENI BİR ERKEN TUNÇ ÇAĞI KENTİ:TROAS BÖLGESİ’NDE BOZKÖY- HANAYTEPE YÜZEY ARAŞTIRMALARI Ss, 857-888
A NEW EARLY BRONZE AGE SITE IN THE EASTERN AEGEAN:SURVEYS AT BOZKÖY-HANAYTEPE IN THE TROAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1597
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet BAHÇEKAPILI  
FİNLANDİYA’DA DİN EĞİTİMİ Ss, 889-922
RELIGIOUS EDUCATION IN FINLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1537
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÇİÇEK - Birsen BAĞÇECİ  
ANA DİLİ BİLME DÜZEYİ İLE YABANCI DİL BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 923-935
ANALYSING THE CORRELATION BETWEEN MOTHER TONGUE KNOWLEDGE AND FOREIGN LANGUAGE SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1558
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Serkan ECE - Ender Can DÖNMEZ - Bige Bediz KINIKLI  
ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDAKİ BAŞLANGIÇ VİYOLA METOT KİTAPLARININ İNCELENMESİ Ss, 937-959
INVESTIGATION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL BEGINNER VIOLA METHOD TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1329
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cem GENCOĞLU - Müge YILMAZ  
DUYGUSAL FARKINDALIK EĞİTİM PROGRAMININ DUYGU KONTROL DÜZEYİNE ETKİSİ Ss, 961-980
THE EFFECTS OF EMOTIONAL AWARENESS TRAINING PROGRAM ON THE LEVEL OF EMOTIONAL CONTROL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1552
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nazmi ÖZEROL  
SEYYİD NESİMÎ’NİN ŞİİRLERİNDE AHENGİ SAĞLAYAN EDEBÎ SANATLAR Ss, 981-1011
LITERARY ARTS PROVIDING HARMONY IN POEMS OF SEYYID NESIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1614
Özet | Abstract | Tam Metin |


Emre ÖZŞAHİN  
BELEN TÜNEMİŞ SENKLİNALLERİNİN JEOMORFOLOJİSİ (AMANOS DAĞLARI, HATAY) Ss, 1013-1036
GEOMORPHOLOGY OF BELEN PERCHED SYNCLINES (AMANOS MOUNTAINS, HATAY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS769
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şafak ÖZTÜRK AYNAL  
OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞINE İLİŞKİN TUTUMLARI Ss, 1037-1048
ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1234
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet Emin SEYHAN  
EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ’NİN İLİM ANLAYIŞI Ss, 1049-1083
UNDERSTANDING OF THE KNOWLEDGE OF ABU’L-HASAN EL-KHARAKANİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1334
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat TAŞDAN - Özden DEMİR  
EV OKULU PROGRAMLARI HAKKINDA TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ; NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 1085-1103
THE VIEWS OF ACADEMIC STAFF IN TURKEY ON HOME SCHOOLING PROGRAMS: A QUALITATIVE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1426
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rasim TÖSTEN - Sevilay ŞAHİN - Zakir ELÇİÇEK  
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TEFTİŞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BU GELİŞİM İÇERİSİNDEKİ SORUNLAR Ss, 1105-1126
HISTORICAL DEVELOPMENT OF SUPERVISION IN TURKISH EDUCATION SYSTEM AND THE PROBLEMS IN THIS COURSE OF DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1336
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali ULUSOY - Vahit İLHAN  
TELEVİZYON BAĞIMLILIĞI VE İZLEYİCİ: TV İZLEMEMEK MÜMKÜN MÜ? Ss, 1127-1154
TELEVISION ADDICTION AND AUDIENCE: IS IT POSSIBLE NOT TO WATCH TV?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1443
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim YILMAZ - Arsun URAS YILMAZ  
OPERATION DE THEMATISATION EN TURC ORAL SPONTANE : STRUCTURES ET MARQUES LINGUISTIQUES Ss, 1155-1174
OPERATION OF THEMATISATION IN SPONTANEOUS SPOKEN TURKISH : LINGUISTIC STRUCTURES AND MARKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1293
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk MALBELEĞİ - Halil İbrahim SAĞLAM  
DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER BAŞARILARINA VE BİLİNÇLİ TÜKETİCİLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Ss, 1175-1194
AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DRAMA METHOD ON STUDENTS’ ACHIEVEMENTS IN SOCIAL STUDIES AND CONSCIOUS CONSUMERISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1409
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra Nur ERSÖZLÜ - Gülay BEDİR - Ayşegül ALTUN  
ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTMEDE KULLANILAN AKTİF ÖĞRENME AKTİVİTELERİNE İLİŞKİN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNCELERİ Ss, 1195-1216
SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ OPINIONS ABOUT ACTIVE LEARNING ACTIVITIES USING TO EDUCATE MENTALLY DISABLED STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1503
Özet | Abstract | Tam Metin |