Volume 6 Issue 6 . SayıEditor
Dr. Serdar YAVUZ

Assistant Editor
Dr. Özcan BAYRAK - Dr. Mehmet GÜRLEK - Dr. Ünal TAŞKIN - Uzm. Ramazan BÖLÜK - Okt. Ufuk KÖSE

Lorient-FRANCE  15.06.2013

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMetin AKYÜZ  
MUZAFFER İZGÜ’NÜN TOPLUMCU-GERÇEKÇİ ÇOCUK EDEBİYATI YAPITLARINDAKİ TOPLUMSAL İLETİLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİ Ss, 27-35
THE APPROPRIATENESS OF THE SOCIAL MESSAGES IN MUZAFFER İZGÜ’S SOCIO-REALIST CHILDREN LITERATURE WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1595
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebru ALTUN - Ayşegül OĞUZ  
YARATICI DRAMA UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA VE UTANGAÇLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 37-52
THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA PRACTICES ON PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDE TOWARDS CREATIVE DRAMA AND LEVEL OF SHYNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1679
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ümit ARKLAN - Mahmut AKGÜL  
SOSYAL MEDYA ORTAMINDA İÇERİK ÜRETİM SÜRECİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: SİVAS ÖRNEĞİNDE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Ss, 53-82
CONTEXT PRODUCTION PROCESS IN SOCIAL MEDIA AND THE EFFECTING FACTORS: AN APPLIED STUDY IN SIVAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1699
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bayram AŞILIOĞLU - Erdost ÖZKAN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ Ss, 83-111
INVESTIGATING SECONDARY SCHOOL STUDENTS' WRITING ANXIETY IN TERMS OF SOME VARIABLES: THE CASE OF DİYARBAKIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1527
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
TÜRKİYE’DE TARİH ÖĞRETİMİ HAKKINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELER: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ (İLÂVE) Ss, 113-135
APPENDIX TO THE ARTICLES PUBLISHED ABOUT HISTORY TEACHING IN TURKEY: AN ESSAY OF BIBLIOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1729
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet AYGÜN  
KAUSALE KONJUNKTIONEN IM DEUTSCHEN UND IHRE ENTSPRECHUNGEN IM TURKISCHEN Ss, 137-148
CAUSE CONJUNCTIONS IN GERMAN AND THEIR EQUIVALENTS IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1543
Özet | Abstract | Tam Metin |


Enes Emre BAŞAR - Şükrü YAPRAKLI  
TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ VE GENİŞLETİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANAN E-CRM HİZMETLERİNİN BENİMSENMESİ ÜZERİNDE ETKİLERİ Ss, 149-180
THE EFFECTS OF CONSUMER INNOVATIVENESS AND EXTENDED TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL ON ADOPTION E-CRM SERVICES WHICH APPLIED TO BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1400
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat BAŞAR  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 181-198
RESEARCH ON ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1424
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif AKTAŞ - Yasemin BAKİ  
ORTAOKUL 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1-25
INVESTIGATION OF READİNG TEXTS IN THE 8 SECONDARY SCHOOL TURKISH CLASS TEXTBOOKS IN TERMS OF THINKING DEVELOPMENT TECHNIQUES.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1578
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa BAŞER  
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 199-215
DEVELOPING ATTITUDE SCALE TOWARD COMPUTER PROGRAMMING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1702
Özet | Abstract | Tam Metin |


Esra BAYRAK  
SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN (BAYANLARIN) MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 217-230
HEALTHY LIVING AND SPORTS CENTER ITS CUSTOMERS (THE LADİES) DETERMINATION OF THE LEVELS SATISFACTION (EXAMPLE OF ELAZIĞ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1742
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bekir BİÇER  
ORTAÇAĞDA KÜRTLER VE TÜRKLER Ss, 231-261
KURDS AND TURKS IN THE MIDDLE AGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1523
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fuat BOYACIOĞLU  
ERNEST RENAN’IN HRISTIYANLIĞIN KÖKENLERI 3: AZIZ PAUL/PAVLUS ISIMLI KITABINDA LYSTRA/HATUNSARAY Ss, 263-275
LYSTRES/HATUNSARAY IN HISTORY OF ORIGINS OF THE CHRISTIANITY 3: SAINT PAUL OF ERNEST RENAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1625
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut BULUT  
CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE YAPILAN TÜRKÇE YAZIM KILAVUZU ÇALIŞMALARI VE TÜRKÇE YAZIM KILAVUZLARI ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ Ss, 277-304
TURKISH REPUBLICAN PERIOD TO THE PRESENT STUDIES, AND WRITING GUIDES ON THE TURKISH SPELLING ATTEMPT A BIBLIOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1508
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Akif CEYLAN  
SALİHLİ’DE (MANİSA) İÇ GÖÇLERİN BÜYÜKLÜĞÜ VE YÖNÜ Ss, 305-335
MAGNITUDE AND DIRECTION OF INTERNAL MIGRATIONS IN SALIHLI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1667
Özet | Abstract | Tam Metin |


Funda CİVELEKOGLU  
ANTİK YUNAN TRAJEDİSİ VE KÜLTÜR EKOLOJİSİ Ss, 337-349
ANCIENT GREEK TRAGEDY AND THE ECOLOGY OF CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1776
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ercan ÇAĞLAYAN  
DİYARBAKIR’DA SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER [1923-1946] Ss, 351-365
DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF HEALTH IN DİYARBAKIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1673
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdulkadir ÇEKİN  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Ss, 367-376
SELF-EFFICACY LEVELS OF APPLICANTS OF RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1591
Özet | Abstract | Tam Metin |


İbrahim ÇETİN  
II. MEŞRÛTİYET DÖNEMİNDE DİNİN İKTİDARI MEŞRÛLAŞTIRMA ARACI OLARAK KULLANILMASI: SIRÂT-I MÜSTAKÎM ÖRNEĞİ Ss, 377-402
THE USE OF RELIGION TO LEGITIMATE THE GOVERNMENT DURING THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA: THE CASE OF SIRATI-I MUSTAKIM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1592
Özet | Abstract | Tam Metin |


Asım ÇOBAN  
VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNİN İDARÎ COĞRAFYA ANALİZİ Ss, 403-420
ADMINISTRATIVE GEOGRAPHY ANALYSIS OF VEZIRKÖPRÜ TOWN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1584
Özet | Abstract | Tam Metin |


Barış DEMİRCİ - Şebnem GÜLERYÜZ  
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN POPÜLER MÜZİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 421-432
AN INVESTIGATION OF THE PRIMARY SCHOOL EDUCATION PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS INTO POPULAR MUSIC IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1505
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fethi DEMİR  
KÜLT METİNLERİ BAĞLAMINDA POETİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ Ss, 433-453
POETICS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF KULT TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1642
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aytemis DEPCİ - Bülent C. TANRITANIR  
TONİ MORRİSON’IN KATRAN BEBEK VE EN MAVİ GÖZ ROMANLARINDA KADINLARIN ÜZERİNDEKİ ÜÇLÜ BASKI Ss, 455-473
TRIPLE OPPRESSION ON WOMEN IN TONI MORRISON’S TAR BABY AND THE BLUEST EYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1649
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kemal EROL  
MEMET BAYDUR’UN TİYATRO YAZARLIĞI ve ELEŞTİRİ Ss, 475-496
THE PLAYWRIGHT OF MEMET BAYDUR AND CRITICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1700
Özet | Abstract | Tam Metin |


Efrumiye ERTEKİN  
PRINCIPATUS DÖNEMİNDE LYCIA ET PAMPHYLIA EYALETİ’NDE GÖREV YAPMIŞ OLAN CURATORES REI PUBLICAE VE CORRECTORES Ss, 497-524
CURATORES REI PUBLICAE AND CORRECTORES SERVED IN THE PROVINCIA LYCIA ET PAMPHYLIA IN THE PRINCIPATE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1696
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mina FURAT  
KIRSAL KALKINMA VE KIRSAL KADINLARIN TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ YOLUYLA GÜÇLENMESİ Ss, 525-547
RURAL DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF RURAL WOMEN THROUGH AGRİCULTURAL DEVELOPMENT COOPERATİVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1542
Özet | Abstract | Tam Metin |


Aydın GÜVEN - Ramazan KAYA  
TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 549-566
PRE-SERVICE HISTORY TEACHERS’ ATTITUDES TO THE PROFESSION OF TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1565
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nural İMİK TANYILDIZI - Ayhan SERTTAŞ  
TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ Ss, 567-584
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PUBLIC RELATIONS IN TURKEY AND UNITED STATATES OF AMERICA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1724
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe Derya IŞIK  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI BİREYLER YETİŞTİRMEDE GÖREV VE SORUMLULUKLARI Ss, 585-601
EDUCATE CREATIVE INDIVIDUALS: PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ROLES AND RESPONSIBILITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1611
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halit KARATAY - Kevser Kübra BOLAT - Haluk GÜNGÖR  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK VE ANLAŞILABİRLİRLİĞ Ss, 603-623
THE READABILITY AND UNDERSTANDABILITY OF THE TEXTS IN THE COURSE BOOKS OF TURKISH LANGUAGE COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1770
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saffet KARTOPU  
NARSİSİZMİN DİNDARLIK EĞİLİMLERİYLE İLİŞKİSİ: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 625-649
THE RELATIONSHIP BETWEEN NARCISSISM AND RELIGIOUSNESS TENDENCY: A CASE STUDY IN THE UNIVERSITY OF GÜMÜŞHANE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1560
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KATRANCI - Deniz MELANLIOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK KONUŞMA ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 651-665
AN INVESTIGATION INTO THE VALIDITY AND RELIABLITY OF SPEAKING SELF-EFFICACY SCALE FOR PRE-SERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1407
Özet | Abstract | Tam Metin |


Saadettin KEKLİK  
ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN 2011 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ Ss, 667-687
INVESTIGATION OF 2011 TURKISH LITERATURE CURRICULUM IN TERMS OF TEACHING PRINCIPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1425
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ercan KESER - T. Şükrü YAPRAKLI  
GLOBAL TÜKETİCİ KÜLTÜRÜ İLE MATERYALİZM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 689-713
ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN GLOBAL CONSUMER CULTURE AND MATERIALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1801
Özet | Abstract | Tam Metin |


Figen KILIÇ - Gülnihal ALKAN DİLBAZ  
FEN LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 715-738
THE INVESTİGATION OF WORKING IN HIGH SCHOOL SCIENCE TEACHERS’ TEACHING STYLES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1628
Özet | Abstract | Tam Metin |


Recep KOÇAK - Ömer AY - Rıza GÖKLER  
MİZAH TARZLARI, YARATICILIK VE YAŞAM DOYUMU: ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Ss, 739-767
HUMOR STYLES, CREATIVITY AND LIFE SATISFACTION: A STUDY ON HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1538
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemile Zehra KÖROĞLU - Muhammet Ali KÖROĞLU  
ANADOLU’DA MANEVİ HALK İNANÇLARI: DİŞLİ KASABASI ÖRNEĞİ Ss, 769-804
MORAL FOLK BELIEFS IN ANATOLIA: THE CASE OF DİŞLİ TOWN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1683
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gülmira KURUOĞLU - Ayşegül ÖZCAN  
AFAZİLİ HASTALARIN KONUŞMALARINDA GÖZLEMLENEN PERSEVERASYONLARIN İNCELENMESİ: TÜRK AFAZİLİ HASTALAR ÜZERİNDE YAPILMIŞ DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Ss, 805-818
INVESTIGATION OF THE PERSEVERATIONS OBSERVED IN APHASIC PATIENTS’ SPEECH: AN EXPERIMENTAL STUDY ON TURKISH APHASIC PATIENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1733
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serhat KÜÇÜK  
TARİH ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR YÖNTEM ARAYIŞI: OSMANLICA KAYNAKLAR VE İNTERDİSİPLİNER BİR UYGULAMA (KAYNAKCA.İNFO ÖRNEĞİ) Ss, 819-830
SEARCHING FOR A NEW METHOD IN HISTORICAL STUDIES: THE SOURCES IN OTTOMAN TURKISH AND INTERDISCIPLINARY APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1783
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sabit MENTEŞE  
HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TUNCELİ BELEDİYESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ Ss, 831-862
A SURVEY OF THE LEVEL OF PUBLİC SATİSFACTİON OF MUNİCİPAL SERVİCES İN THE CASE OF TUNCELİ MUNİCİPALİTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1698
Özet | Abstract | Tam Metin |


Osman MUTLUEL  
İSLAM SANAT FELSEFESİNDE HAT SANATI VEYA KALEMİN ŞARKISI Ss, 863-876
CALLIGRAPHY IN TERMS OF THE ISLAMIC AESTHETICS OR THE SONG OF THE PEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1594
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alpaslan OKUR - Abbas ONUK  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK İNCELEME Ss, 877-892
A RESEARCH ABOUT THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN TEACHING TURKİSH TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1648
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet ÖZDEMİR  
İSLÂM HUKUKUNDA ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER -EMAN AKDİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME- Ss, 893-904
BASIC PRINCIPLES OF ISLAMIC LAW IN INTERNATIONAL RELATIONS -AN EVALUATION ON AMAN CONTRACT-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1694
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ÖZMENLİ - Özlem ÖZKOÇ  
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE MİLLİYETÇİ BİR BAKIŞ (Türk Yurdu Örneği, 1968-1990) Ss, 905-914
A NATIONALİST LOOK TO TURKISH EDUCATION SYSTEM IN REPUBLIC PERIOD (The Example From Türk Yurdu, 1968-1990)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1588
Özet | Abstract | Tam Metin |


Faruk ÖZTÜRK  
KIRGIZCA YAZIM KILAVUZLARI-İKİ VE ÇOK DİLLİ SÖZLÜKLER Ss, 915-944
KYRGYZ ORTHOGRAPHIC DICTIONARIES-BILINGUAL AND MULTILINGUAL DICTIONARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1643
Özet | Abstract | Tam Metin |


Fevzi RENÇBER  
DİN-KİMLİK TARTIŞMALARI EKSENİNDE ZAZACA KONUŞAN ALEVİLERİN ETNİK KİMLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 945-955
WITHIN THE SCOPE OF RELIGION-IDENTITY DISCUSSIONS, AN EVALUATION FOR ETHNIC IDENTITIES OF ALAWİ PEOPLE SPEAKING ZAZAKI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1657
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hayati SAKALLIOĞLU  
K. KERÎM’DE ALIŞVERİŞTE ÖLÇÜ VE TARTIYA RİÂYET VE BUNU İHLÂLİN GÜNÜMÜZ İŞ HAYATINDAKİ YANSIMALARI Ss, 957-977
OBSERVANCE OF MEASURE AND WEIGHT IN SHOPPING IN THE KORAN, REFLECTS OF THE VIOLATION OF THIS IN BUSINESS LIFE IN OUR DAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1452
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selçuk SEÇKİN  
GEBZE MALKOÇOĞLU TÜRBESİ'NİN YAPIM ÖZELLİKLERİ VE ÜST ÖRTÜ PROBLEMİNE DAİR ÖNERİLER Ss, 979-991
GEBZE MALKOÇOĞLU TOMB'S CONSTRUCTİON FEATURES AND SUGGESTİONS ABOUT ITS TOP COVER PROBLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1677
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bayram SEVİNÇ  
SİYASAL İSLAM VE SÖYLEM EGEMENLİĞİ Ss, 993-1018
POLITICAL ISLAM AND DISCOURSE DOMINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1623
Özet | Abstract | Tam Metin |


Harun ŞAHİN  
XVI-XVIII. YÜZYILLARDA OSMANLI MUKÂTAA SİSTEMİNDE YÖNETİM VE ÖRGÜTLENME Ss, 1019-1037
MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN THE OTTOMAN MUKÂTAA SYSTEM DURING XVI-XVIII CENTURIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1534
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şirvan ŞEN DEMİR - Yusuf GÜNAYDIN  
İŞGÖRENLERİN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ Ss, 1039-1059
THE EFFECTS OF EMPLOYEES ON CUSTOMER LOYALTY: THE CASE OF HOSPITALITY BUSINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1695
Özet | Abstract | Tam Metin |


İrfan GÖRKAŞ  
KİNDİ’DE OLUŞ-BOZULUŞ YAHUT NİZAM DELİLİ Ss, 1061-1070
KİNDİ ON GENERATION-CORRUPTION OR THE ORDER ARGUMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1618
Özet | Abstract | Tam Metin |


Soyalp TAMÇELİK  
KIBRIS’TA KURULMAK İSTENEN FEDERASYONDA EKONOMİK TEDBİRLER VE DIŞ YARDIM MESELESİ Ss, 1071-1100
ECONOMIC MEASURES AND THE ISSUE OF FOREIGN AIDS IN THE FEDERATION SOUGHT TO BE ESTABLISHED IN CYPRUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1670
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kasım TATLILIOĞLU - Mehmet KARACA  
ÖFKE OLGUSU HAKKINDA SOSYAL PSİKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1101-1123
A SOCIAL PSYCHOLOGİCAL EVALUATION ABOUT ANGER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1691
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin TUĞLUK  
ATASÖZLERİNDE GİRİŞ VE BİTİŞ KALIPLARI Ss, 1125-1144
INTRODUCTORY AND ENDING STRUCTURE IN PROVERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1550
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Nur TUĞLUK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1145-1175
AN INVESTIGATION THE PROBLEMS FACED BY STUDENTS WITH THE MAJOR OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION REGARDING AND TEACHING PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1777
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat YALMAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WORLD WİDE WEB (WWW) TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 1177-1193
EXAMINING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS WORLD WIDE WEB (WWW) WITH RESPECT TO CERTAIN VARIABLES: A CASE FROM DICLE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1721
Özet | Abstract | Tam Metin |


Havva YAMAN - Feridun KARAASLAN  
YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMAYAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 1195-1223
A QUALITATIVE RESEARCH ABOUT EFFICIENCY OF BRAIN STORMING TECHNIQUE ON IMPROVEMENT OF WRITING SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1708
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taha YAZAR - Behçet ORAL - Gülseren ÖZALTAŞ  
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİ Ss, 1225-1239
LEARNING STRATEGIES OF PROSPECTIVE TEACHERS CONTINUING TO PEDAGOGICAL FORMATION PROGRAMME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1668
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hikmet YAZICI - Fatma ALTUN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYON KAYNAKLARI İLE KADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1241-1252
THE ASSOCATION BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS' INTERNAL AND EXTERNAL MOTIVATION SOURCES AND THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1559
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kaya YILDIZ - Nuri AKGÜN - Sevilay YILDIZ  
İŞE YABANCILAŞMA İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 1253-1284
THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK ALIENATION AND ORGANIZATIONAL CYNICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1193
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah YILMAZ - Aykut BEDÜK  
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE OUTSOURCING ON RESOURCE DEPENDENCY AND TRANSACTION COST APPROACH: A RESEARCH IN KONYA OIZ, TURKEY Ss, 1285-1309
DIŞ KAYNAK KULLANIMININ KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE İŞLEM MALİYETİ YAKLAŞIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA OSB’ DE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1349
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan YILMAZ  
İLETİŞİM ARACI METİN VE İŞLEV TİPOLOJİSİ Ss, 1311-1321
MEDIUM OF COMMUNICATION TEXT AND FUNCTIONAL TYPOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1603
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nihat YILMAZ  
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET BİLİMİNİN KONUSU VE SEÇME ESERLER BİBLİYOGRAFYASI Ss, 1323-1340
SUBJECT MATTER AND BIBLIOGRAPHY OF SELECTED WORKS OF COMPARATIVE POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1692
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan KURT  
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL DİNİ BİLGİLER I DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 1341-1358
THE EVALUATION ON THE THOUGHTS OF THE STUDENTS ABOUT “THE BASIC ISLAMIC INFORMATION” COURSE IN THE DEPARTMENT OF PRIMARY RELIGIOUS CULTURE AND MORAL EDUCATION IN THE FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES. (BARTIN UNIVERSITY CASE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1864
Özet | Abstract | Tam Metin |


Eyüp ÇELİK  
ERGEN KIZLAR İÇİN İLİŞKİ GÜCÜ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1359-1370
ADAPTATION of RELATIONSHIP POWER SCALE for FEMALE ADOLESCENTS to TURKISH CULTURE: STUDY of VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1656
Özet | Abstract | Tam Metin |


Süleyman KARACELİL - Mehmet ÇAY  
TAŞ ATAN ÇOCUKLARIN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK ALTYAPISI Ss, 1371-1398
THE SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND OF THE CHILDREN THROWING STONES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1574
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bilge Kağan ŞAKACI  
DARÜRRAHAT (RAHAT ÜLKE) MÜSLÜMANLARI: KENT ÜTOPYASI MI? Ss, 1399-1420
MUSLIMS OF DARURRAHAT (COMFORTABLE COUNTRY): IS AN URBAN UTOPIA?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1693
Özet | Abstract | Tam Metin |


Haşim ERDOĞAN  
CUMHURİYET DÖNEMİ AZINLIK POLİTİKALARINDAN BİRİSİ OLAN İHTİYAT ASKERLİĞİNDE SÜRYANİ KADİMLER Ss, 1421-1431
THE AULD ASSYRİANS İN THE MİLİTARY RESERVE WHİCH İS ONE OF THE POLİTİCİES OF MİNORİTY DURİNG THE REPUBLİCAN ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1821
Özet | Abstract | Tam Metin |