Son SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr. Serdar Bulut

Elazig / TURKEY  25.03.2019

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorMehmet Ali ÇAKIR - Gökhan DÖŞ  
ÖZNEL SIKINTILARI AÇMA ÖLÇEĞİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 1-14
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF DISTRESS DISCLOSURE INDEX FOR HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7996
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mehmet ŞAHİN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNDE KULLANILAN İPUÇLARINA YÖNELİK Ss, 15-28
THE VIEWS OF CANDIDATE TEACHER'S ABOUT CUES USED IN LEARNING AND TEACHING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7822
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ayşe KAZANCI TINMAZ - Nagihan TEPE  
AKADEMİK VE SOSYAL YAŞAMA BİR BAKIŞ: ANNE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DÜŞÜNCELERİ Ss, 41-57
A GLANCE OF ACADEMıC AND SOCIAL LIVES: THE TOUGHTS OF MOTHER RESEARCH ASSISTANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7934
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Osman AKHAN - Ahmet DOLMACI - Sedat ALTINTAŞ  
SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 59-72
THE ATTITUDES OF THE SENIOR TEACHER CANDIDATES TOWARDS LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7832
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Merve MAZLUMOĞLU - Osman SAMANCI  
HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN YETİŞKİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 73-87
THE WIEWS OF THE TEACHERS AND MANAGERS WORKING IN PUBLIC EDUCATION CENTERS ON ADULT EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7896
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Demet ARI - Muzaffer Sencer BULUT ÖZSEZER - Kamuran TARIM  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE BECERİ TEMELLİ ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖĞRETİMİNE DAİR BİR ÇALIŞMA Ss, 89-109
A STUDY ON SKILL-BASED CRITICAL THINKING TEACHING TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7982
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Aslı GÖRGÜLÜ ARI - Kevser ARSLAN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BİYOLOJİ KONULARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 111-134
DETERMINATION OF VIEWS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON BIOLOGY SUBJECTS IN SCIENCE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7916
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Nuran ÖZLÜK  
MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE BİR LOKMA EKMEK İÇİN YATAĞINI YORGANINI MEZADA ÇIKARANLARA KARŞI ŞARAPLI TORİK YAHNİSİ TARİFLİ YEMEK KİTABI Ss, 135-153
COOKBOOK INCLUDING THE RECIPE OF BONITO STEW WITH WINE AGAINST THE ONES PUTTING THEIR BEDS AND QUILTS UP FOR AUCTION FOR A PIECE OF BREAD DURING THE NATIONAL STRUGGLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8000
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Erol TOPAL  
YENİ UYGUR TÜRKÇESİ KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİNDE SOYUT VARLIKLAR Ss, 155-164
ABSTRACT ASSETS IN THE MODERN UYGHUR TURKISH TRANSLATION OF THE QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7986
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Serpil SOYDAN - İlker BATTAL  
TÜRKÇE VERİNTİLER SÖZLÜĞÜNDE SEBZE VE MEYVE ADLARI Ss, 165-185
VEGETABLE AND FRUIT NAMES IN TURKISH SENDER DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7946
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

TÜRKÂN YEŞİLYURT  
TÜRKÂN İLDENİZ’İN “KAÇAK” ADLI ŞİİRİNDE BİR KADININ KENDİNİ BULMA SÜRECİ Ss, 187-195
THE JOURNEY OF A WOMAN TO FIND HERSELF IN TÜRKÂN İLDENİZ’S POEM CALLED “KAÇAK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7989
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Özlem YILDIRIM  
ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE ÜNSÜZ BENZEŞMELERİ VE BUNLARIN EKLERE YANSIMASI Ss, 197-204
ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLIK BUNLARS CONSONANTS IN THE POEMS AND THEIR REFLECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8007
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ahmet KESKİN  
ALKIŞLARIN (DUA/İYİ DİLEK) VE KARGIŞLARIN (BEDDUA/KÖTÜ DİLEK) TERİM, TANIM VE TASNİF PROBLEMLERİNE BAĞLAM MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM Ss, 205-220
A CONTEXTUAL APROACH TO THE TERM, DESCRIPTION AND CLASSIFICATION PROBLEMS OF THE BLESSINGS AND CURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7919
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Kadir ALBAYRAK  
BİR HETEROTOPYA OLARAK VENEDİK Ss, 221-232
VENİCE AS A HETEROTOPIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7962
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Nilay ERDEM AYYILDIZ  
ELİZABETH GASKELL’İN CRANFORD ROMANINDAKİ PROTO-FEMİNİZMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 233-242
AN EVALUATION OF PROTO-FEMINISM IN ELIZABETH GASKELL’S CRANFORD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7987
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Öznur USTA TUZCU  
SOSYAL MEDYA SÖYLEMİNDE TÜRK ANTİ-ATASÖZLERİ Ss, 243-261
TURKISH ANTI-PROVERBS IN SOCIAL MEDIA DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7993
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Serdar TAKVA  
FRANTZ FANON’UN YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ VE SİYAH DERİ BEYAZ MASKELER ESERLERİNDEKİ DEKOLONİZASYON KAVRAMI Ss, 263-269
DECOLONIZATION IN FRANTZ FANON’S THE WRETCHED OF THE EARTH AND BLACK SKIN WHITE MASKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7969
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mustafa Eren ARIN  
MAKAM IN THE WORKS OF TURKISH POLYPHONIC MUSIC COMPOSERS A STUDY OF FOUR EXAMPLES FROM FOUR COMPOSERS Ss, 271-287
MAKAM IN THE WORKS OF TURKISH POLYPHONIC MUSIC COMPOSERS A STUDY OF FOUR EXAMPLES FROM FOUR COMPOSERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7988
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Çetin TÜKENMEZ - Alper AKDENİZ  
GELENEKSEL CAMİ MÛSİKÎSİ TAVRIYLA BESTELENEN ESMÂÜ’L HÜSNÂLAR (İLHAN TOK’UN “ESMAÜ’L HÜSNÂ BESTESİ” ÖRNEĞİ) Ss, 289-302
ESMAÜ’L HÜSNA’S (THE NAMES OF ALLAH) COMPOSED IN THE FORM OF TRADITIONAL MOSQUE MUSIC (AN EXAMPLE OF İLHAN TOK’S “ESMAÜ’L HÜSNA COMPOSITION”)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7956
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ebru YAVUZ YAYLA  
1982 ANAYASASI’NDAN ÖNCEKİ ANAYASALARDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASINDA MİLLÎ GÜVENLİK KISIDI Ss, 303-314
NATIONAL SECURITY SHORT IN LIMITATION OF PRESS FREEDOM IN PREVIOUS CONSTITUTIONS BEFORE 1982 CONSTITUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7908
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mahmut ALMAS  
MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA YARGILAMANIN HÜKÜM İLE SONA ERMESİ (UNCITRAL Model Kanunu Işığında Türk Mevzuatının İncelenmesi) Ss, 315-334
TERMINATION OF PROCEEDING IN INTERNATIONAL ARBITRATION LAW VIA AWARD (Studying the Turkish Legislation in the light of UNCITRAL Model Law)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7910
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Musa ERKAYA  
MEVZÛÂT KİTAPLARINDA YER ALAN ŞEHİRLERİN FAZİLETİYLE İLGİLİ UYDURMA HADİSLER - KAZVÎN ÖRNEĞİ – I Ss, 335-372
FABRICATED HADITHS RELATED TO THE VIRTUES OF CITIES EXISTING IN THE MAWDHU’ HADITHS BOOKS – QAZWIN SAMPLE – I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8017
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

İbrahim YILDIZ  
VÜCÛH VE NEZÂİR İLMİNE BİR KATKI: İBN FÂRİS’İN “EFRÂDÜ KELİMÂTİ’L-KUR’ÂNİ’L-AZÎZ” ADLI ESERİNDE OLMAYAN BAZI EFRÂD KELİMELER Ss, 373-386
A CONTRIBUTION TO THE SCIENCE OF WUCÛH AND NAZÂ’IR: SOME AFRÂD WORDS NOT COVERED IN THE “AFRÂDU KALIMÂTI’L-QUR’ÂNI’L-AZÎZ” OF IBN FÂRIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7958
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Semiha İSMAİLOĞLU - Hilal YILMAZ  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SINIFLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 387-400
EVALUATION OF OPINION FOR CLASSROOM OF PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7871
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Sedat CERECİ  
SOSYAL MEDYANIN KÜRESEL STRATEJİYLE PLANLANAN MODERN YAŞAMDAKİ ROLÜ Ss, 401-410
The ROLE OF SOCIAL MEDIA IN MODERN AGE THAT WAS PLANNED IN GLOBALIST STRATEGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7546
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Dilşen İnce Erdoğan  
22 NİSAN 1926 İRAN-TÜRKİYE GÜVENLİK VE DOSTLUK ANTLAŞMASI’NIN BÖLGE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ANALİZİ (TÜRK-İNGİLİZ ARŞİV BELGELERİ ÇERÇEVESİNDE) Ss, 411-423
ANALYSIS OF SECURITY AND FRIENDSHIP TREATY BETWEEN TURKEY AND IRAN ON 22th APRIL 1926 IN TERMS OF REGIONAL SECURITY (IN ACCORDANCE WITH TURKISH AND BRITISH ARCHIVAL DOCUMENTS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8001
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Meltem ÜNAL ERZEN  
SİYASETTE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ Ss, 425-439
GENDER INEQUALITY POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8025
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Esin YELGEN - Ercüment OKUTMUŞ  
EKONOMİK KATMA DEĞER YÖNTEMİ İLE ŞİRKET DEĞERİ BELİRLEME Ss, 441-454
DETERMINATION OF FIRM VALUE USING ECONOMIC VALUE-ADDED METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8016
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Selda KILIÇ - Baştürk KAYA - Ali ATEŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) YAPILARI VE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ Ss, 29-40
DETERMINING THE COGNITIVE (MENTAL) STRUCTURES AND MISCONCEPTION OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7731
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

İsmail EGE  
KULA (Kula/MANİSA) PERİBACALARI’NIN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUMLARINDA EROZYON ETKİSİNİN RUSLE YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Ss, 455-479
THE DETERMINATION OF THE EROSION EFFECT ON THE GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND FORMATION OF KULA (KULA/MANISA) FAIRY CHIMNEYS BY RUSLE METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7961
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Şebnem CANSUN  
FİLMLER, SİYASET VE TARİH: ÇANAKKALE SAVAŞI ÖRNEĞİ Ss, 481-493
FILMS, POLITICS AND HISTORY: THE EXAMPLE OF THE GALLIPOLI CAMPAIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7984
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ramazan SONAT  
MÜTAREKE DEVRİNİN BİR BAŞKA YÜZÜ: DOĞU VİLAYETLERİNDE KAMU DÜZENİ SORUNSALI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 495-504
ANOTHER FACE OF THE ARMISTICE PERIOD: A REVIEW ON THE PROBLEM OF PUBLIC ORDER IN EASTERN PROVINCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7903
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mehmet ÖZCANLI - Necmettin ELMASTAŞ - Hurşit YETMEN - Sedat BENEK  
AHLAT (BİTLİS) İLÇESİNDE TARIMSAL SULAMADA SONDAJ KUYULARININ KULLANIMININ YERALTI SULARINA ETKİSİ Ss, 505-520
EFFECT OF DRİLLİNG WELLS ON UNDERGROUND WATERS IN AHLAT (BİTLİS) DİSTRİCT OF AGRİCULTURAL IRRİGATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7892
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Douglas Getuma ONCHARI - Mustafa Necat COŞKUN  
INTERNATIONATRADE OPENNESS AND ITS EFFECT ON UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN KENYA Ss, 521-534
ULUSLARARASI TİCARET AÇIKLIK VE KENYA'DA İŞSİZLİK İLE YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7974
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Hilal ARSLAN  
ARTUKLULAR’IN İKTİSADİ HAYATINA GENEL BAKIŞ Ss, 535-541
A GENERAL VIEW TO THE ECONOMIC LIFE OF ARTUQIDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8021
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Senem Altan  
DRUCKER’IN DEĞİŞİM VE YENİLİKÇİLİK KAVRAMINA BAKIŞI ÜZERİNE BİR ANALİZ Ss, 543-556
AN ANALYSIS ON DRUCKER’S PERSPECTIVE OF CHANGE AND INNOVATION CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7963
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Gülüse AKSOY  
VARLIK HAKKINDA SORUNUN BİÇİMSEL YAPISI ÜZERİNE Ss, 557-564
ON FORMAL STRUCTURE OF THE QUESTION OF ENTITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8032
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız