ISSN:2148-4163
Giriş Yap Üye ol

TÜRKİYE’DE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM İÇERİĞİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ


Bu araştırmada, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği programı ders içeriklerinin teknopedagojik yeterlikler bakımından incelenmesi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği program içeriği incelenmiştir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Buna göre; sınıf öğretmenliği programında teknopedagojik yeterliklerin kazandırılmasında verilen derslerin, içeriğinin ve kredi sayısının yetersiz olduğu ve öğretimsel amaçlı kullanılan teknoloji ile ilgili olarak iki binli yılların ilk çeyreğinin sonlarına doğru gelinen bu süreçte, teknopedagojik derslerin, içeriğinin ve kredi sayısının arttırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Teknopedagojik Yeterlikler, Sınıf Öğretmenliği, Eğitim Programı

Yazar: Barış YAMAN - - Fehmi DEMİR
Sayfa Sayısı: 287-293
DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7985
Tam Metin:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.