HASAN ALİ TOPTAŞ'IN BEN BİR GÜRGEN DALIYIM ADLI ESERİNDE İNSAN-DOĞA İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN-NATURE IN THE WORK OF HASAN ALI TOPTAS ENTITLED BEN BIR GURGEN DALIYIM

Author : Halil AYTEKİN - - Elif ATEŞ
Number of pages : 35-46

Abstract

Çalışmada Hasan Ali Toptaş'ın Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı eserinde söz konusu edilen doğa ve insan ilişkisi ele alınmıştır. Amaç, doğanın gözünden insanların dünyasına bir ayna tutmak, küreselleşen ve sürekli dönüşen dünyada insanın doğaya yaklaşımını, doğaya ve dolaylı olarak kendilerine verdikleri zararı ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışma nitel olarak yürütülmüş olup, döküman analizi tekniği kullanılmıştır. Eserin kahramanı, Beş Parmak Dağlarında yaşayan genç bir gürgen ağacıdır. Kahraman bakış açılı anlatıcı, ormanda komşuları, ak sakallı meşe, köknar, çam ağaçları, ardıçlar ve daha birçok orman bitkisi ve hayvanla birlikte huzur ve mutluluk içinde yaşamını sürdürmektedir. Fakat çok geçmeden arkadaşlarının eşya yapımında kullanılmak için insanoğlu tarafından bir bir kesilip götürüldüğüne şahit olur. Yavaş yavaş insanların dünyasını anlamaya başlar. Her gün yeni bir katliamla karşılaşır. İnsanların doğaya nasıl acımasızca davrandıklarını ve insani duygularını nasıl kaybedip yozlaştıklarını keşfeder. Anlatımda yazarın şiirsel üslubu dikkat çekicidir. Kurgu ve kullanılan dilin uyumlu birlikteliği okumaya ayrı bir haz katmaktadır. Okuyucuyu doğa ve insan üzerinden metafizik düşüncelere de götüren gürgen ağacının öyküsü, sadece insanın beynine değil ruhuna da hitap ederek görünen gerçeğin ötesini görmesine imkân vermektedir. Toptaş, dili kullanırken onu herhangi bir aktarım aracı olarak görmez. Yazara göre dil, bir aktarım aracından çok düşünsel dünyada olanaklarını ve anlamını devamlı derinleştiren amaca dönüşür. Bu tür kurmaca anlatılarda gerçek dünyaya yapılan kesin göndermeler öylesine iç içe geçer ki, metinlerin açıkça söylemediği şeyler konusunda okuyucu bir takım çıkarımlarda bulunabilir. Eserin diğer bir önemli özelliği metinlerarası özellikler içermesi ve başka hikâyelerle alışveriş içerisine girerek metne yeni anlamlar yüklemesidir.Doğa ve insan ilişkisi kapsamında insanoğluna doğa bilinci verme amacıyla yazılmış eseri değerli kılan da kuşkusuz bu özelliğidir.

Keywords

Doğa, Post Modern Roman, Metinlerarasılık, Hasan Ali Toptaş

Read:2074

Download: 773