ISSN:2148-4163
Giriş Yap Üye ol

PETROL EKONOMİSİNDE PETROL DIŞI İHRACAT: ÜLKELER ARASI FARKLILAŞMA NİTELİĞİ VE KARAKTERİNE İLİŞKİN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA


Bu makale, petrol ekonomilerindeki petrol dışı ihracatın seviyesini ve kilit faktörlerini incelemektedir. Petrol faktörünün, uzun vadede petrol dışı ihracat potansiyeli üzerindeki etkisinin petrol ekonomilerinden farklı olduğunu göstermektedir. Ülkelerin bir grubunda petrol, potansiyelin oluşumuna ve gelişmesine engel teşkil ederken, diğerlerinde hafif bir etkiye sahip, üçüncü olarak da önemli bir destek faktörü olarak hareket eder. Koşulları ve bu anların oluşumundaki ana faktörleri açıklıyoruz. Ayni zamanda, petrol faktörünün petrol dışı ihracat üzerindeki etkisinin ulusal döviz kurunun değişmesiyle diğer araştırmalarda yeterince araştırıldığını dikkate alarak, diğer ekonomik ve kurumsal faktörlere odaklandık. Makale, elektrik tüketimindeki değişiklikler, enerji sübvansiyonları, birikimli fiziki sermaye, eğitim düzeyi, özel sektör borç vermenin yanı sıra yolsuzluk ve iş ortamındaki değişikliklerle petrol gelirlerinin petrol dışı ihracat potansiyeli üzerindeki etkisinin iletiminin özelliklerini açıklamaktadır. İşte çalışmamız, ülkeye göre petrol geliri seviyesine bağlı olarak, politika yapıcılara petrol dışı ihracat potansiyelinin geliştirilmesi konusunda da önerilerde bulunuyor.


Anahtar Kelimeler


Azerbaycan, Petrol Dışı İhracat, Petrol Ekonomisi, Petrol Üreten Ülkeler, Ekonomik Çeşitlilik

Yazar: Hamza HALİLOV -
Sayfa Sayısı: 295-315
DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8071
Tam Metin:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.