DENKLEŞTİRME ÖBEĞİ
ACUALİZATION PHRASE

Author : H.İbrahim DELİCE
Number of pages : 1-2

Abstract

Türkçe sözdiziminde onca çalışmaya rağmen -maalesef- henüz adı konmamış sözdizimsel yapılara rastlanmaktadır. Omuz omuza, yan yana, el ele vb. yapıların işlevlerine göre bir öbek adı bulunmamaktadır. Bu çalışmada bu tür yapılara ‘denkleştirme öbeği’ terimi teklif edilecektir.

Keywords

Sözdizimi, sözcük öbeği, denkleştirme, kelime grubu, denkleştirme öbeği

Read: 653

Download: 208