KUR’ÂN-I KERİM’DE GENÇLERİN BEDENİ-HAREKİ GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
THE YOUTS’S ACTİVİTY DEVELOPMENT AND THEİR EDUCATİON İN HOLY QUR’AN

Author : İlhami GÜNAY -.
Number of pages : 67-79

Abstract

İnsan, dünyaya halife tayin edilmekle şereflendirilmiş ve üstlendiği vazifeyi hakkıyla yapabilecek donanımlarla yaratılmıştır. Allah; insana, ana rahmi-kabir arasındaki hayat serüveninde haklarını ve görevlerini bildirmiş, ilahi kitaplarıyla ve peygamberlerin uygulamalarıyla ona rehberlik etmiştir. Doğumundan kendisini idare edebilecek yaşa gelinceye kadar sağlıklı gelişimini ve bakımını ebeveynine emanet etmiştir. Ergenliği sonrasında da kendisinin ve sorumluluğu altındakilerin beden ve ruh sağlığını, ilkeleri doğrultusunda korumaktan bizzat şahsını sorumlu tutmuştur.

Keywords

Kur’an’da genç, bedeni, hareki, gelişim, eğitim

Read: 689

Download: 204