GETTO TARTIŞMASINA BİR METROPOLDEN BAKMAK
A GLANCE AT GHETTO DISCUSSION FROM A METROPOLE

Author : Betül DUMAN -Osman ALACAHAN
Number of pages :

Abstract

Bu makalede, Kürt gettosu diye anılan mahallelerin ne derece getto özelliği gösterdiğine bakılacak ve gettonun nesnel bir durum mu yoksa söylemsel bir inşa mı olduğu anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu çalışma yoğun göç almış metropollerde mekân/konut bölgesi ayrışmasının yaşandığı konusunda hemfikirdir. Ancak bu mekânsal ayrışma ne derece bir yeri getto kılmaktadır sorusunu sormaktadır. Bu makalede Adana’nın “getto” olarak tanımlanan mahallelerini de kapsayan bir alan araştırmasının (Nisan- Eylül 2010) verileri kullanılmıştır. Sonuç, kavramın neşet ettiği Amerika’dakine benzer aşırı dışlanma ve kurumsal ayrımcılıkla belirlenmiş ve içe kapanmacı bir gettolaşmanın gözlenmediğidir.

Keywords

Getto, Göç, Mekansal ayrışma, Dışlanma, Etnik türdeşlik

Read: 1,109

Download: 620