FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN ŞİİRLERİNDE “YOL” MOTİFİYLE İLGİLİ UNSURLAR
THE ELEMENTS ABOUT MOTIF OF “PATH” IN FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’S POEMS

Author : Emel KOŞAR
Number of pages : 55-62

Abstract

Yol, toplumu ve tabiatı daha iyi tanıtma vasıtasıdır. Faruk Nafiz Çamlıbel, halk şairlerinin yolundan giderek eserlerinde Anadolu manzaralarını ve insanlarını tasvir eder. Onun şiirlerinde “yol” bazen hayatı, bazen de yaşadığı coğrafyanın olumsuz koşullarını yansıtan bir ayna işlevini görür.

Keywords

Faruk Nafiz Çamlıbel, halk şiiri, yol, coğrafya

Read: 758

Download: 230