TÜRK DÜNYASININ ORTAK KÜLTÜR MİRASI: NEVRUZ
COMMON CULTURAL HERITAGE OF THE TURKISH WORLD: NAURUZ

Author : Emrah ÇETİN
Number of pages : 63-71

Abstract

Kültür, bir milletin ortak yaşam tarzıdır. Kültürün en önemli unsurları; gelenek, görenek ve inançlardır. Her milletin sahip olduğu gelenek, görenek ve inançların sosyal yaşama yansıyan yüzü ise bayramlardır. Milletler, tarihsel süreç içerisinde yaşanılan önemli olayları anmak, örf ve adetlerini yaşatmak ve dini inançlarını yerine getirmek itibariyle özel günler yaşar. İşte Nevruz da Türk dünyası için tarih boyunca yaşatılan bu özel günlerden biridir. Türk dünyasının milli bayramıdır. Türklerin Nevruz gelenekleri, Orta Asya-Selçuklu-Osmanlı-Cumhuriyet çizgisinde ele alınırsa süreklilik gösterir. Bugün Büyük Selçuklu Devleti’nin tarihî sınırları içinde bulunan Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan’da Nevruz Bayramı aynı coşku ile kutlanmaya devam etmektedir. Bu yönüyle Türk dünyasında binlerce yıldan beri yaşayan bu gelenek, Türklerin ortak kültür mirasıdır. Türklerin ailesine, örf ve adetlerine, geleneklerine ve devletlerine olan sadakatleri “Nevruz” u bugünlere taşımıştır.

Keywords

Cumhuriyet, Nevruz, Orta Asya, Osmanlı, Türk Dünyası

Read: 756

Download: 240