KIRGIZCA VE TUVACADA –ÇI EKİNİN İŞLEVLERİ

Author:

Year-Number: 2009-2 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kökeni eski Türkçeye kadar dayanan isim yapma eki olan–ÇI/ -ÇU ekiyle bütün Türk lehçelerinde karşılaşılıyor. Bu ekin oldukça işlek bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Kırgızca ve Tuvaca’daki bu ekin kullanım şekilleri ve anlam alanları, kelimeye kattığı anlam bakımında karşılaştırmalı olarak incelenecektir. İncelememizi yaparken Kırgızca ve Tuvaca sözlüklerindeki kelimeler ele alınıp buralarda geçen bu ekler bulunup kelimeye kattığı anlam bakımında tasnif edilecektir. Bu iki dil arasında ekin kullanım bakımında benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulacaktır. Çalışma sırasında tabii olarak başka Türk dillerinden de örnekler verilecektir.

Keywords

Abstract

Noun making “ÇI” suffix whose origin dates back to the old Turkish is encountered in all Turkish dialects together with “ÇU” suffix. It is seen that the suffix is commonly used and has a very vibrant structure. In this study, the areas of usage and meaning of this suffix in Kyrgyz and Tuvinian will be examined comparatively in terms of meaning it adds to words in those languages. While doing our analyzes, words in Kygyz and Tuvinian dictionaries will be studied and the mentioned suffix will be found and then be classified in terms of meaning it adds to words. The similarities and differences in the usage of the suffix will be introduced in two languages. During the course of study, examples will be given in different Turkish languages as well.

Keywords