CEMİL MERİÇ’İN ESERLERİNDE AHMET CEVDET PAŞA

Author :  

Year-Number: 2009-2 Issue 2
Language : null
Konu :
Number of pages: 27-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyanın çeşitli düşünce ummanlarında durmadan kürek sallayan Cemil MERİÇ her fikir limanına uğramış, kapısını çalmadık irfan bekçisi bırakmamıştır. Kendine bir fikir işçisi diyen MERİÇ, şiirden romana, psikolojiden tarihe neredeyse bulduğu her şeyi okumuş. Okuduklarından edindiği bilgi kendi akıl süzgecinden geçirip, kendi zihninde yeniden işleyerek adeta ham maddeyi mamul madde haline getiren bir makine gibi ardında her biri bir abide sayılabilecek ondan fazla eser bırakmıştır. Yakın Tarihimize ayrı bir ilgi duyan Cemil MERİÇ, Osmanlı devletinin ve genç cumhuriyetin Tarihçilerini ve eserlerini eserlerinde sık sık konu edinmiş, bu tarihçiler ve eserleri hakkında çeşitli yorumlarda bulunmuştur. Osmanlı Devletinin son vakanüvislerinden Ahmet Cevdet Paşa da Cemil MERİÇ külliyatında hatırı sayılır derecede ele alınan tarihçilerinden biridir. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde keskin zekâsı ve tükenmeyen çalışma azmiyle kendisini çok çabuk fark ettiren ve devlet bürokrasisi içinde baş döndürücü bir hızla yükselen tarihçi, müellif ve muhafazakâr-reformist devlet adamı, Cemil MERİÇ’in eserlerinde birçok yerde ele alınmış ve çoğunlukla övgüye mazhar olmasına karşın bazen de tenkitlere maruz kalmıştır.

Keywords

Abstract

Cemil MERİÇ who has a great prying curiosity has read all but of books of the famous writers in his time. He named himself as a thougt worker and read before long what he found and gave up more than ten ten evidevces, like a machine which convert the unripe sustances to process sunstances. Cemil MERİÇ who had special interest recent time history, read Otoman Empire’s and young republic Turkey’s history nad historians and he dwelled upon as a subject. Ahmet Cevdet Pahsa is one of these historians that Cemil MERİÇ had dwelled on. This conservative reformist and historian Ahmet Cevdet Pasha who was the leadman of Ottoman Empire’s reforms, took on very important missions in modern times. Owing to this missions he made Ottoman bureaucracy realize him in a very short time and rose so fastly in state grades.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics