MEDRESELER VE İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDEKİ ARAPÇA ÖĞRETİMİNİN TEMEL DİNAMİKLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 263-269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Medreselerde öğretilen Arapça Öğretimi ile İlahiyat fakültelerinde öğretilen Arapçanın, “amaç, muhteva, süreç, ölçme ve değerlendirme” gibi temel dinamikler açısından karşılaştırması yapılacak ve iki eğitim öğretim sisteminin Arapça öğretimindeki benzer ve farklı yönleri kısa bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Konunun sonunda her iki kurum için birtakım öneriler zikredilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study the comparision of Arabic teaching in the madrasas and in Faculties of Arabic will be made in the context of basic dynamics such as aim, content, process, assessment and evaluation and the similar and different aspects of the two education system will be evaluated briefly. Some proposals are suggested at the end of the subject.

Keywords