KEREM İLE ASLI HİKÂYESİNDE OLAĞANÜSTÜLÜK MOTİFLERİ

Author :  

Year-Number: 2010-3 Issue 1
Language : null
Konu :
Number of pages: 13-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kerem ile Aslı hikâyesi Türk Halk Edebiyatı ürünleri arasında en çok bilinen ve sevilenlerinden biridir. Bu hikâye halk hikâyelerinin taşıdığı özelliklere sahip olması bakımından ayrıca bir öneme sahiptir. Taşkent’ten Rumeli’ye kadar yayılarak okunmuş ve sevilmiş olan Kerem ile Aslı hikâyesi Azerbaycan’da ve Anadolu’da birçok mahsuller vermiştir. Halk hikâyelerinin özelliklerinden biri de olağanüstülük unsurları ihtiva etmeleridir. Makalemizde Kerem ile Aslı hikâyesinde bulunan olağanüstülük motifleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda hikâyede azımsanmayacak derecede olağanüstülük motifinin var olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The story of Kerem and Aslı is one of the most well-known and most loved among the stories in Turkish Folk Literature. This story has a special importance because of it carries the features of folk literature. From Taskent to Rumeli Kerem and Aslı was read and loved is a story, gave so many products in Anatolia and Azerbaijan. One of the features of the folk literature is also to include the elements of extraordinariness. In this article the motifs of extraordinariness in the story of “Kerem and Aslı” are studied. At the end of the study it is seen that there are so many motifs of extrordinariness which should not be underestimated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics