TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E BİR MADEN ŞEHRİ: BALYA (1839–1923)
A MINING TOWN FROM TANZIMAT TO REPUBLIC: BALYA (1839–1923)

Author :
Number of pages : 41-54

Abstract

Bu çalışmada, bir maden şehri olan Balya’nın Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar devam eden madencilik faaliyetleri çerçevesinde geçirmiş olduğu sosyo-ekonomik ve demografik değişim ele alınmıştır. Temelde bu çalışmada Balya’daki değişimde madencilik faaliyetlerinin rolüne vurgu yapılmıştır. Diğer yandan Balya’nın Kocagümüş köyünden Balya kasabasına ve madencilik faaliyetleriyle birlikte bir şehir haline gelerek yükselişi tarihsel süreç içerisinde incelenmiştir. Son olarak da, Balya’da gerçekleşen maden işçilerinin grevlerine değinilmiştir.

Keywords

Balya, Maden Şehri, Demografik Yapı, Sosyo-Ekonomik Yapı

Read: 821

Download: 351