SALUR KAZAN’IN EVİ YAĞMALANDIĞI BOY’DA SALUR KAZAN VE ÇOBAN

Author:

Year-Number: 2010-3 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 55-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halk Bilgisi ürünleri, halkın duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktadır. Bu ürünlerde oluşturulduğu toplumun özellikleri saklıdır. Bu ürünlerden biri olan hikâyelerde de halkın düşünce ve yaşam biçimlerini belirgin bir biçimde görmek mümkündür. Makalemizde, Dede Korkut Hikâyeleri'nden biri olan " Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy" adlı hikâyedeki Salur Kazan ile çoban tipi incelenmiştir. Çoban, bu hikâyede halktan bir kişi olması bakımından önemlidir. Halktan bir üye olan çobanın kişilik özelliklerinin belirlenmesi o dönem Oğuz halkının özellikleri hakkında fikir vermesi bakımından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Folk knowledge products bring up the emotions and thoughts of folk. In these products the characteristict of society are hidden. It is possible to see the thought and life styles of people clearly in stories which are also the part of Folk knowledge products. In our article Salur Kazan and the tip of herdsman, in "Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy" which takes place in the stories of Dede Korkut is studied. The herdsman in this story is prominent because of being a member of common people. The personality traits of the herdsman are clarified. The clarification of personality traits of the herdsman who is a member of common people is also prominent because it gives opinion about the characteristics of Oğuz people in that period.

Keywords