SALUR KAZAN’IN EVİ YAĞMALANDIĞI BOY’DA SALUR KAZAN VE ÇOBAN
SALUR KAZAN AND HERDMAN IN SALUR KAZAN’IN EVİ YAĞMALANDIĞI BOY

Author : Mehmet Emin BARS
Number of pages : 55-63

Abstract

Halk Bilgisi ürünleri, halkın duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktadır. Bu ürünlerde oluşturulduğu toplumun özellikleri saklıdır. Bu ürünlerden biri olan hikâyelerde de halkın düşünce ve yaşam biçimlerini belirgin bir biçimde görmek mümkündür. Makalemizde, Dede Korkut Hikâyeleri'nden biri olan " Salur Kazan'ın Evinin Yağmalandığı Boy" adlı hikâyedeki Salur Kazan ile çoban tipi incelenmiştir. Çoban, bu hikâyede halktan bir kişi olması bakımından önemlidir. Halktan bir üye olan çobanın kişilik özelliklerinin belirlenmesi o dönem Oğuz halkının özellikleri hakkında fikir vermesi bakımından önem taşımaktadır.

Keywords

Çoban, Salur Kazan, halk, kahramanlık

Read: 667

Download: 211