YAKUP KADRİ’YE GÖRE KADINLIK VE KADINLARIMIZ
ACCORDING TO YAKUP KADRİ WOMANHOOD AND OUR WOMEN

Author : Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
Number of pages : 25-30

Abstract

Yakup Kadri Millî Mücadele yıllarında kadınlar hakkında düşündüklerini Kadınlık ve Kadınlarımız adlı eserinde kaleme almıştır. Yazar, kadınların mutsuzluk sebeplerini, aile yaşamlarının nasıl olması gerektiğini örneklerle açıklamıştır. Bu yazılarda kadınların problemleri ortaya konulduktan sonra çözüm önerileri sıralanmıştır. Farklı sosyal statüdeki kadınların yaşamlarından kesitler sunan Yakup Kadri, kadınlarımızı ve kadınları daha iyi tanımak ve böylece onlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için reçeteler sunmuştur. Yazar, kadını ailenin merkezine koymuş ve olaylara bu merkezden bakmasını bilmiştir. Yakup Kadri bu eserini 1915’te Arap harfleriyle Osmanlıca olarak kaleme almış ancak bu eserin Latin harfleriyle basımı günümüze kadar henüz yapılmamıştır.

Keywords

Kadın, aile, kadın mutluluğu, kadının sosyal statüsü, kadın-erkek ilişkileri

Read: 715

Download: 226