ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE OĞUZCA ÖZELLİKLER VE BENZERLİKLER

Author:

Year-Number: 2011-4 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 31-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Oğuz Türkçesinin metinleri XIII. yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır. Bu yazıda kısaca Oğuzların geçmişleri ve önemli dil özellikleri tanıtıldı. Çağatayca yazılan

Keywords

Abstract

The discovery of the texts written in Oghuz Turkish dates back to the late 13th century. This study presents the history and the important language characteristics of the Oghuz Turks. The properties pertaining to the Oghuz Turkish in diwans written in Chagatai has been shown in charts.While the common Turkish of Central Asia persisted, Oghuz Turkish grew stronger. One can remark the traces of Oghuz Turkish since Old Turkish. The most important branch of the Turkish of y- is the southwest one (Oghuz Turkish). The disappearance of -g and the use of adverb -(y)UbAn are among the characteristics of the Oghuz Turkish.

Keywords