ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE OĞUZCA ÖZELLİKLER VE BENZERLİKLER
THE CHARACTERISTICS AND SIMILARITIES OF OGHUZ TURKISH IN CHAGATAI

Author : Mehmet HAZAR
Number of pages : 31-63

Abstract

Oğuz Türkçesinin metinleri XIII. yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır. Bu yazıda kısaca Oğuzların geçmişleri ve önemli dil özellikleri tanıtıldı. Çağatayca yazılan

Keywords

Oğuz Türkçesi, Çağatayca, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni Türkçe

Read: 852

Download: 233