ERZURUM TÜRKÜLERİNDE AŞK, ÂŞIK VE SEVGİLİ
THE LOVE, THE LOVER AND THE BELOVED İN FOLK SONGS OF ERZURUM

Author : Serhan ALKAN İSPİRLİ
Number of pages : 91-118

Abstract

Bu çalışma, Erzurum türkülerinde seven ve sevilen üzerinedir. Çalışmada, Erzurum yöresi türküleri aşk, âşık ve sevgili ekseni çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmamızda yaklaşık 140 Erzurum türküsü taranmış olup; Erzurum türkülerinde sevgi nedir, seven ve sevilenin birbirlerine karşı tutum ve davranışları nasıldır, seven ve sevilenin birbirlerinden beklentileri nelerdir, sevilen kimdir, nasıldır, giyimi, boyu, yaşı… nedir soruları cevaplandırılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Erzurum, türkü, aşk, edebiyat, şiir

Read: 725

Download: 220