FORMELLER VE KEREM İLE ASLI HİKÂYESİ’NDE BAZI KULLANIMLARI

Author :  

Year-Number: 2011-4 Issue 2
Language : null
Konu :
Number of pages: 7-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halk hikâyeleri halk anlatılarının önemli türlerinden biridir. Bu ürünlerde oluşturulduğu toplumun özelliklerini, halkın düşünce ve yaşam biçimlerini belirgin bir biçimde görmek mümkündür. Sözlü edebiyat şiirde ve düzyazıda sık sık söz kalıplarını kullanır. Bu, sözlü edebiyatın özelliklerinden biridir. Söz kalıpları belli fikir ve duyguları, belirli şekillerde, belli kelime gruplarıyla anlatırlar ve gelenekseldirler. Formeller anlatıcının anlatımında başvurduğu en önemli desteğidir. Anlatıcı formellerle ifadesini zenginleştirir, anlatısını akıcı hale getirir. Makalemizde, halk tarafından en çok bilinen ve sevilen halk hikâyelerimizden biri olan Kerem ile Aslı hikâyesinde kullanılan formeller incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Folk stories are one of the important kinds of folk narratings. It’s possible to see clearly the features of the society in which they are consisted, people’s thoughts and their ways of lives. Oral literature often uses word pattern in poem and prose. This is one of the features of oral literature. Word patterns tell certain ideas and emotions in specific ways with definite vocabulary groups and they are traditional. Formel is the most important support of the teller who uses formels in his narration. The teller embellishes his expression with formels and make his narration fluent. In the article formels, used in the story of Keren and Aslı which is one of the stories known and liked the most by the people, have been studied.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics