SON DÖNEM DİVAN EDEBİYATI TARTIŞMALARINDA BASIN

Author:

Number of pages: 51-60
Year-Number: 2011-4 Issue 2

Abstract

Divan edebiyatı ile ilgili tartışmalar, Tanzimat döneminde Osmanlı aydınlarının Batı’yı daha iyi tanımaları ve Batı edebiyatından etkilenmeleri ile başlamıştır. Serveti Fünûn döneminde de devam etmiş olan bu tartışmalar; Cumhuriyet döneminde güncelliğini korumuş ve günümüze kadar da devam edegelmiştir. Son dönemde meydana gelen ve basına da yansıyan

Keywords

Abstract

Discussions on

Keywords