SON DÖNEM DİVAN EDEBİYATI TARTIŞMALARINDA BASIN

Author :  

Year-Number: 2011-4 Issue 2
Language : null
Konu :
Number of pages: 51-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Divan edebiyatı ile ilgili tartışmalar, Tanzimat döneminde Osmanlı aydınlarının Batı’yı daha iyi tanımaları ve Batı edebiyatından etkilenmeleri ile başlamıştır. Serveti Fünûn döneminde de devam etmiş olan bu tartışmalar; Cumhuriyet döneminde güncelliğini korumuş ve günümüze kadar da devam edegelmiştir. Son dönemde meydana gelen ve basına da yansıyan

Keywords

Abstract

Discussions on

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics