ORTAÇAĞ’DA TÜRKLERDE BİLGİNİN VARLIĞI

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 3
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 169-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortaçağ; insanlığın iki farklı gelişmişliğinin yaşandığı bir zaman dilimini içermektedir. Bu tespiti doğal olarak hakkında çok konuların kaleme alındığı iki farklı kültür coğrafyası için kullanmaktayız. Biri batı ki, tam anlamıyla bilimden uzak ve bağnaz kilise kuralları ile yönetilen Hristiyan toplulukların ağırlıklı olduğu Avrupa, diğeri farklı inançların etkisi ile sıçrama gerçekleştiren ve VII. yüzyılda ortaya çıkan İslâm ile zirve yapan doğu toplumlarının yaşadığı Asya. Doğu toplumları içerisinde istisna bir konuma sahip olan Türklerde ortaçağ’da eğitim öğretim ise İslam çağında zirve yapmıştır. Eskiçağlarından beri getirdikleri kurum gibi olmayan ama bilgi aktarma metotları kendilerine has olan Türkler, ilmin bütün sahalarında mükemmel eserler vermişlerdir. Petroglif yazı ile başlayan yazı sistemleri Orhun yazısı ile olgunlaşmış ve Uygur yazısı ile teknik boyuta ulaşmıştır. Arap yazısı ile birçok bilimsel eserler vermişlerdir. Yaratılışın nasıl gerçekleştiğinden, hukuk sistemlerine, el sanatlarından, askeri usullere kadar birçok alanda insanlığa örnek olacak bilgiler sunmuşlardır.

Keywords

Abstract

The Middle Ages encompasses a period in which two

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics