1915’TEN GÜNÜMÜZE TEHCİR

Author:

Number of pages: 379-393
Year-Number: 2012-5 Issue 2

Abstract

Türkler ve Ermeniler yüzyıllarca birlikte yaşamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu hoşgörü ve birlikte yaşama sanatını dünyada en etkili kullanan imparatorluklardan bir tanesidir. Türkler ve Ermeniler Osmanlı Devleti içinde de uzun yıllar birlikte yaşamışlardır. Ermeniler kiliseler kurmuşlar ve çok rahat bir şekilde ibadetlerini yapmışlardır. Okullar açmışlar ve kendi dillerinde eğitim almışlardır. 1878’den sonra bu iki toplum dönemin güçlü devletlerinin kışkırtmalarıyla birbirine düşürülmüş ve kavga ettirilmiştir. Osmanlı devleti her iki toplumun da daha fazla zarar görmemesi için “tehcir” kanunu çıkarmıştır. Bu kanunla Ermeniler sistemli olarak güneye doğru göç ettirilmiştir. Bu iki toplum hâlâ karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır. Tarihi gerçekleri unutmamak ve tarihi belgelerin ışığında tarihe yaklaşmak tüm ulusların vazifesidir. Bu çalışma bu gerçekleri ortaya koymak ve hatırlatmak amacıyla yapılmıştır

Keywords

Abstract

Turks and Armenians have lived in harmony for ages. Ottoman Empire was one of empires that had used the art of living in harmony and tolerance effectively. Turks and Armenian have lived in Otoman Goverment in harmony for ages. Armenians established churches and practiced their religions freely. Armenians established schools and educated their langueges. After the 1878, the strong governments provoked two societies and made them fight each other Ottoman Empire enacted a low called "Tehcir” for not to be damaged anymore. Armenians moved to somewhere systematically after that law. Two societies still wanted to become face to face. All the nations have the obligation of remembering the past and face towards the future with the enlightment of the historicals facts and realities. This study has been performed in order to clarify and remind the historical realities.

Keywords