ESKİŞEHİR KIRIM TATAR TÜRKLERİNDE TEPREŞ ŞENLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Halk Edebiyatı
Number of pages: 49-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel anlamıyla eşyaya hâkim olma biçimi ya da bir toplumun ve milletin hayat tarzı olarak açıklanabilen kültür, bizim hayat karşısında aldığımız tutumdur. Bu tutum, bizi diğerlerinden ayırır ve bizim kendimizi tanımlamamızda etken rol oynar. Aynı zamanda kültür unsurlarından biri olan gelenek ve göreneklerimiz, bizim toplum içinde diğer bireylerle kaynaşmamıza ve toplumun genel kabul ve retlerine uymamıza yardımcı olur. Yine gelenekler içinde yer alan milli ve dini bayramlar, toplum bireylerinin birbirleri ile kaynaşıp, sosyal barışı sağlamada önemli bir işleve sahiptirler. Kültür dinamizmi içinde toplum bireylerini kenetleyen ve millet olma şuurunu bize hatırlatan bayramlar, toylar ve şenlikler her zaman coşku ve sevinç atmosferinde ve barış içerisinde kutlana gelen adetlerimizden olmuşlardır. Bizlerin coşku ve neşe içerisinde kutladığı bayramların, şenliklerin başında Bahar Bayramı ya da bir diğer adıyla, Nevruz Bayramı gelmektedir. Nevruz özellikle Türk topluluklarının hemen hemen tümünde kutlana gelen ve birçok sosyal fonksiyonu kendinde barındıran ve toprağın uyanışını, baharın gelişini temsil eden bir tabiat bayramıdır. Biz bu bildirimizde, Kuzey yarım küreye baharın gelmesi ile dünya halklarının kutlamış oldukları bahar bayramlarından biri olan ve özellikle Eskişehir Tatar Türkleri arasında yaygın olarak kutlanan Tepreş Şenliklerini size tanıtarak, bu şenliklerin kültürümüzdeki yerini, önemini ve fonksiyonunu tartışacağız.

Keywords

Abstract

Culture is the attitude we reveal in the flow of life which can also be defined as the way of life of a society or a nation. This attitude distinguishes us from the others and plays an effective role in defining ourselves. At the same time, our traditions and customs which are the components of our culture help us to socialise with the other in

Keywords