FUZÛLÎ’DE ‘AŞK VE ÂŞIK KAVRAMI

Author:

Number of pages: 131-155
Year-Number: 2012-5 Issue 1

Abstract

Klasik Türk şiirinin ilk büyük şairlerinden biri olan Fuzulî, genel bir kabulle, bu edebiyatın en büyük şairi kabul edilir. O, (1495?- ? 1556) yılları arasında edebiyatın altın çağı olan Kanunî Sultan Süleyman Döneminde yaşadı. Devrinin üç önemli dilinde şiirler yazdı. Fuzulî’nin şiirleri duygu, hassasiyet, efsane, melankoli, tatlı bir hüzün ve hafif bir kasvet içermektedir. Her klasik şair kendi sezgisini, gerçeğini ve hayallerini kendi yüreğinde oluşturur ve kendi üslubunu yaratır. O, insanlığın o devrindeki çıkmazlarını, hatalarını ve kaderlerinin trajedisini anlatır. Aşk, sözlükte şiddetli ve aşırı sevgi, bir kimsenin kendisini tamamen sevdiğine vermesi, sevgilisinden başka bir şey görmeyecek kadar ona düşkün olması anlamına gelir. Türk ve dünya edebiyatında bu konuyu işleyen pek çok şair vardır. Türk edebiyatında aşk konusunda en güzel şiirleri yazanlardan birisi de Fuzulî’dir. Bu çalışmamızda genel olarak aşk, felsefî anlamda aşk ve tasavvuf büyüklerine göre aşktan bahsettik. Daha sonra Fuzulî’nin Divanını tarayıp onun bizzat şiirlerinde aşkı ve aşığı nasıl tanıttığını belirledik.

Keywords

Abstract

The Poet Fuzûlî was one of the earliest great poets the history of Turkish classical literature, and was widely considered to be the most outstanding of them all. He lived (c. 1495?- ? 1556) during the golden age of literature, in the reign of Kanunî Sultan Süleyman “ The magnificent.” Fuzulî wrote poetry in tree important languages of his time. Fuzulî’s poetry is filled with emotion, sensibility, pathos, melancholy, sweet sorrow, and sombre reflection. Every classic poet has his own romantic accent, corresponding with the scope of his intuition and the degree of harmony or conflict which the vision of the truth creates in his heart.He expresses the misery of mankind, the reing of chance and error, and the tragedy of fate. In the dictionary, love means that extreme and intensive affection, devoting oneself to his/her lover, being keen on his/her partner as cannot see anything or anybody. There are a lot of poets who has written pleasant love poetries in Turkish Liretature. One of these poets is Fuzuli. We’ve generally touched on love, philosophical love and love according to people leading sufism in this workout. And then we’ve scanned Fuzuli’s Classical Otoman Poetry and mentioned that how he described love and lover in his own poetries.

Keywords