FRANZ KAFKA’DA MEKÂN VE YABANCILAŞMA
PLACE AND ENSTRANGEMENT IN FRANZ KAFKA

Author : Umut BALCİ
Number of pages : 35-41

Abstract

Alman Edebiyatının önde gelen yazarlarından biri Franz Kafka’dır. Onu önemli kılan özelliklerin başında biçemi ve eserlerinde sürekli işlediği yalnızlaşan, toplumdan uzaklaşan insan tiplemesi gelmektedir. Bunların yanı sıra mekân ile eserin kişileri arasında kurduğu kopmaz bağ O’nun bir diğer ayırt edici özelliğidir. Bu çalışmada Franz Kafka’nın “Dava” adlı eserindeki mekân öğeleri analiz edilecek ve böylece mekân konusunun eserin olay örgüsüne, olayların anlamlandırılmasına ve kişilerin yabancılaşmasına nasıl etki ettiği araştırılacaktır. Böylelikle mekân öğesinin Kafka’nın biçemine etkisi de ortaya çıkacaktır.

Keywords

Franz Kafka, Dava, Mekân, Yabancılaşma

Read: 731

Download: 242