AVRUPA FEODALİTESİ İLE OSMANLI TIMAR SİSTEMİ ÜZERİNE BİR MUKAYESE

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 189-204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı devletinin birçok kurumu gibi temel toprak yönetim ve vergi toplama sistemi olan Tımar sistemi de kendine özgü ve kaynakları itibariyle de batılı olmaktan çok doğuludur. Gerçekten Tımar sisteminin kökenlerini kendisinden önce batı toplumlarında feodal sistemde değil Abbasilerdeki katia sisteminde veya Selçuklulardaki ikta siteminde aramak daha doğru olur. Osmanlı Tımar sistemi Avrupa feodal düzeniyle karşılaştırılmıştır. Aslında iki sistemin birbirinden farklılığı benzerliğinden çok daha fazladır. Osmanlı Tımar sisteminin arşiv belgelerine dayalı araştırmalarının, batılılar tarafından yapılanlara kıyasla her zaman ihmal edilebilecek bir oranda kalması bu sahada yapılan çalışmaların Avrupalı bir bakış açısıyla ele alınması sonucunu doğurmuştur. Bu çalışmada Osmanlı Tımar sistemi ile Avrupa feodal düzeni arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konularak mukayese yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Like many institutions of Ottoman State, Fief system, which was the basic land management and tax collecting system, is easterner rather than westerner because of its own authenticity and sources. As a matter of fact, it will be truer that we search for the roots of fief system in “katia” system of Abbasids or “ikta” system of Seljuks first; not in the feudal system of western communities. Ottoman Fief system has been compared with European Feudal system. To tell the truth, the differences between these two systems are more than the similarities. The fact that the researches based on archive records of Ottoman Fief system are at a rate that they can be neglected when compared to what has been carried by westerners has resulted in handling the studies in this field from a European point of view. In this study, a comparison will be performed by establishing the similarities and differences between Ottoman Fief system and European Feudal system.

Keywords