SEZAİ KARAKOÇ YAHUT DİRİLİŞ DÜŞÜNCESİ İZLEĞİNDE BİR ŞAİR: NECAT ÇAVUŞ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Language : null
Konu : Edebiyat
Number of pages: 163-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebiyatımızın ve düşünce dünyamızın önemli şahsiyetlerinden biri olan Sezai Karakoç’un sistematize ettiği ‘diriliş’ düşüncesi İslami temelleri olan bir düşüncedir. Diriliş düşüncesine göre İslam dünyası, içerisinde bulunduğu kötü durumdan sıyrılmalı, dirilerek her alanda büyümelidir. Karakoç, dirilişin gerçekleşmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine inanır. Bu bağlamda 1980 kuşağının önemli şairlerinden biri olan Necat Çavuş, poetikasını Sezai Karakoç ve ‘diriliş düşüncesi’ izleğinde inşa eder. Necat Çavuş ‘Bindörtyüzondokuz’ ve ‘Amerika’ adlı şiir kitaplarında bu tavrını açıkça ortaya koyar. O’nun şiirlerinde Karakoç ve diriliş düşüncesi hayranı bir şairin tavrı görülür. Muhtelif şiirlerinde Sezai Karakoç ismini bazen doğrudan kullanan yazar, bazen de Karakoç’a ‘ustam’ şeklinde hitap eder. Bu makalede, Karakoç izleği ve düşüncesinde olan bir şairin tavrı ortaya konulmaya çalışıldı.

Keywords

Abstract

Resurrection (Diriliş) idea is an Islamic-based idea which Sezai Karakoç, who is one of the most important figure of our literature and thinking world, has systematized. According to resurrection idea, Islamic world must get rid of its current bad situation and must enhance in every field. Karakoç believes that everybody must fulfil their responsibilities for the resurrection to occur. In this context Necat Çavuş, one of the major poets of the generation of 1980, builds his poetica in the track of Sezai Karakoc and 'the idea of resurrection'. Necat Çavuş makes this attitude very clear in his poem books “Bindörtyüzondokuz” and “Amerika”. In his poems, an attitude of a poet who is a fan of resurrection idea and Sezai Karakoç is clearly seen. Sometimes he uses the name of Sezai Karakoç directly and sometimes he calls Sezai Karakoç “my master” in his various poems. In this article, the attitude of a poet who is in the track and thinking of Sezai Karakoç has been aimed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics