LINGUISTIC DIFFICULTIES FOR POLISH STUDENTS STUDYING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: A CASE STUDY

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Language : null
Konu : YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Number of pages: 305-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu durum çalışmasının amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Leh öğrencilerin karşılaştıkları dilsel problemleri incelemek, öğrenme süreçleri boyunca ne tür dilbilimsel sınıflandırmalarla mücadele ettiklerini ortaya koymak ve hangi dil öğrenme stratejilerinden yararlandıklarının incelenmesidir. Bu yüzden bu çalışmada üç araştırma sorusuna cevap bulunmaya çalışılmıştır: Leh öğrenciler dilsel problemlerini nasıl tanımlıyorlar, yaşamsal deneyimleri dilsel yeterliklerinin farkına varmalarına ve kültürlerarası yeterliklerinin gelişmesine nasıl yardımcı oluyor, ve son olarak da gerçek iletişim ortamlarında hangi dil öğrenme stratejileri problemlerinin üstesinden gelmesine yardımcı oluyor. Bu çalışmanın katılımcıları Çukurova Üniversitesinde Türkçe öğrenen Erasmus Öğrenci Değişim programı ile gelen 3 Leh öğrencidir. Nitel veri analizlerinden karşılıklı görüşme ve yüksek sesle konuşma protokollerinin sonuçları Leh öğrencilerin dilsel zorluklarınının üstesinden gelmek ve dil yetilerini geliştirmek için farklı öğrenme stratejileri geliştirdiklerini göstermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this case study was to explore linguistic difficulties of Polish learners while learning Turkish as a foreign language, to sort out linguistic categories they struggle during their learning process, and also which learning strategies they get benefit to reach their target. Therefore, in this study, the following three research questions are investigated from the perspectives of three Polish learners of Turkish language:1) How do they recognize their own linguistic difficulties?; 2) How do their own life experiences help them to develop intercultural competence and a meta-awareness of linguistic competence?; and 3) What learning strategies do they use to cope with in real communication atmosphere? Participants of this study are Polish Erasmus students attending Turkish classes at Çukurova University, Adana-Turkey. As a result of qualitative data analyses carried out by using multiple data collection methods –interviews, and think-aloud protocols, it is found that Polish learners use different learning strategies to cope with linguistic difficulties and to improve their linguistic competence.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics