ASYNCHRONOUS COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 223-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş, seyahat, akademik ve sosyal ihtiyaçlar ile evlilik gibi çeşitli nedenlerle önem kazanan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, araştırmacıların büyük ilgisini çekmektedir. Bu yüzden, son zamanlarda bu alanda birçok araştırma yapılmaktadır. Ancak bu alanda öğretmenlerin öğrencilerin muhtemel hatalarına farkındalık ve eğitimde teknolojinin bir alanı olan eşzamanlı olmayan bilgisayar destekli iletişim kullanımı üzerine daha çok çalışma yapmak gerekmektedir. İngilizce, Rusça ve Çince gibi en çok konuşulan diller göz önüne alındığında öğrencilerin sadece kitap ile değil aynı zamanda eşzamanlı olmayan bilgisayar destekli iletişim alanında da belirli bir ölçeğe kadar başarılı olmak için sayısız olanaklardan yararlandıkları görülmektedir. Dünyada en çok konuşulan beşinci dil olan Türkçenin öğretimi ve özellikle eğitimde teknolojinin önemi göz önüne alınırsa bu çalışma öğrencilerin dilsel yapı ve bütünceyi öğrenirken eşzamanlı olmayan bilgisayar destekli iletişimden nasıl yararlandıklarını ve deneyimsiz yabancı dil Türkçe öğretmenlerinin ne dereceye kadar öğrencilerin yaptıkları hatanın gerisindeki olası problemlere duyarlılık göstermeleri gerektiğine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Teaching Turkish as a foreign language (TFL) has drown a great attention of researchers because of several reasons such as business, academic and social needs, travel, and intermarriages, etc. Therefore, there have been several surveys carried out in this field recently. However, this field requires more studies on awareness of possible mistakes of learners and technology in education, one of which is the usage of asynchronous computed mediated communication (ACMC). When considered the other mostly spoken languages such as English, Russian, and Chinese, it is seen that there are countless possibilities for learners to succeed it to a reasonable extent not only via books but also via ACMC. Bearing in mind Turkish as the fifth widely spoken language and the importance of technology in education, this study aims at drawing attention of Turkish language instructors how ACMC helps learners use linguistic form and content; and to what extent it increases novice teachers’ awareness for possible linguistic problems beyond learners’ production.

Keywords