KADINLARIN SEÇME-SEÇİLME HAKKI KONUSUNDA HALİDE EDİP’LE YAPILAN BİR SÖYLEŞİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 157-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Millî Edebiyatın belli başlı yazarlarından olan Halide Edip Adıvar, hem romanlarında hem de dönemin gazete ve dergilerinde ülke sorunlarını kendine konu edinmiş bir aydındır. Bunlar arasında da onun en ağırlıklı konuları eğitim ve kadın hakları olmuştur. 1919 seçimlerinden önce Vakit gazetesinde, tanınmış kimi aydın kadınlara “Türk kadınlarına intihap hakkı verilmeli mi” sorusunun yöneltildiği bir dizi söyleşi yapılır. Bu kişiler arasında olan Halide Edip de kendisiyle yapılan söyleşide bir an önce kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesinin gerektiğini ileri sürmüştür.Millî Edebiyatın belli başlı yazarlarından olan Halide Edip Adıvar, hem romanlarında hem de dönemin gazete ve dergilerinde ülke sorunlarını kendine konu edinmiş bir aydındır. Bunlar arasında da onun en ağırlıklı konuları eğitim ve kadın hakları olmuştur. 1919 seçimlerinden önce Vakit gazetesinde, tanınmış kimi aydın kadınlara “Türk kadınlarına intihap hakkı verilmeli mi” sorusunun yöneltildiği bir dizi söyleşi yapılır. Bu kişiler arasında olan Halide Edip de kendisiyle yapılan söyleşide bir an önce kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesinin gerektiğini ileri sürmüştür.

Keywords

Abstract

Halide Edip Adıvar who is one of the leading writers of the National Literature era, treats problems of the country in both her writings in journals and magazines and her novels. Among these, the most emphasized issues are education and women’s rights. Before the 1919 elections, the journal Vakit conducts a series of interviews with some intellectual women and ask them if the right to vote should be given to Turkish women. Being one of the interviewed women, Halide Edip claims that the right to vote and be elected should be given to woman as soon as possible.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics