COĞRAFYA EĞİTİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Number of pages: 183-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde doğaya karşı yapılan bilinçsizce müdahaleler, ekosistem dengelerinin bozulmasına ve küresel ölçekte ekolojik sorunlara neden olmuştur. İnsanların yaşam alanlarına ciddi zarar verdiği bu çağda, doğaya karşı duyarlı bireylerin yetiştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayıcı önemli faktördür. 21. yüzyılda uluslar arası ilişkilerde çevreye saygı en temel değerlerden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda özellikle eğitim kurumlarına ciddi sorumluluklar yüklenmektedir. Eğitim kurumlarında farklı alanlarda eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmekle birlikte, her alanın sürdürülebilir kalkınma açısından yükleneceği görevler bulunmaktadır. Bireylerin çevreye yönelik bütün davranışlarının etkisinin kendi çocuklarına ve dünyanın farklı bölgelerinde bulunan bireylere yansıdığının farkında olmalarında, doğaya karşı saygılı olmalarında ve bu konuda motive edilmelerinde coğrafya eğitimine büyük görevler düşmektedir. Bu araştırmada, coğrafya eğitiminin sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel bir desene sahip olup, doküman ve içerik analizine uygun olarak yapılmıştır. Çalışmada sürdürülebilir kalkınma eğitimi için neden coğrafya eğitimi? Sorusuna sürdürülebilir kalkınma eğitimi konusunda atılmış olan uluslar arası önemli adımlar hakkında bilgiler verilip; coğrafyanın konusu, kullandığı araştırma yöntemleri, araç-gereçleri, düşünce ilkeleri, bakış açısı ve düşünme becerileri açısından açıklamalarda bulunularak cevap aranmıştır. Ayrıca Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları, vizyonu ve her sınıf kademesi için ayrı olarak belirlenen kazanımları sürdürülebilir kalkınma eğitimine olan katkıları ortaya konacak şekilde incelenmiştir. Araştırma sonucunda coğrafya eğitimi aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma eğitiminin daha etkili bir şekilde verilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In our day, our unconscious interventions to the nature in conjunction with development of science and technology caused ecosystem balances and let global scale problems arise. In this epoch, where the humanity damages the life space severely, raising nature-sensitive in

Keywords