BINARY-MULTIPLE WORDS AND FORMS IN THE KING'S DICTIONARY HAVING SIX LANGUAGES, WRITTEN IN THE FIELD OF MAMLUK AND KIPCHAK WRITTEN IN THE FIELD OF MAMLUK AND KIPCHAK IN THE KING'S DICTIONARY HAVING SIX LANGUAGES

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Language : null
Konu : Türk Dili
Number of pages: 237-241
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz Kral’ın Sözlüğü adlı eser 14. yüzyılda Yemen’de Resul Hanedanından Al-Melik al-Afdal al-Abbas b. Ali tarafından hazırlanmış 6 dilli (Arapça, Farsça, Türkçe, Yunanca, Ermenice ve Moğolca) bir sözlüktür. Bu çalışmada eserin Türkçe kısımlarında yer alan ikili-çoklu karışık kelime ve şekiller incelenmektedir. Karışık örnek ve şekiller: e- : i- ; -e- : -i-, -a- : -u- ; -a- : -ı- ; -e- : -i- : -ı- : -u- : -i- : -ü-, b- : m-, p- : m- ; p- : b-, -d-, -?- : -y-, ñ : n, t- : d- ; -t- : -d- ; -t : -d, ? : t, -?- : -?-, y- : Ø ; -y : Ø, -g, -g : Ø, b- : Ø, t- : Ø, bol- : ol- ve diğer örnekler. Kral’ın Sözlüğü adlı eser Memlûk coğrafyasında 14. yüzyılda da karışık lehçe özelliklerini yansıtması bakımından dikkat çekicidir. Anahtar Sözcükler: Kral’ın Sözlüğü, ikili-çoklu, karışık, kelime ve şekiller.

Keywords

Abstract

Abstract The book called as The King's Dictionary with 6 languages (Arabic, Persian, Turkish, Greek, Armenian and Mongolian) having been prepared by Al- Melik al Afdal-Abbas b. Ali from Rasul's dynasty in Yemen in 14th Century is a dictionary. Binary-multiple words and forms which are placed in Turkish part of this work of art are analyzed. The examples complicated and forms: e- : i- ; -e- : -i-, -a- : -u- ; -a- : -ı- ; -e- : -i- : -ı- : -u- : -i- : -ü-, b- : m-, p- : m- ; p- : b-, -d-, -?- : -y-, ñ : n, t- : d- ; -t- : -d- ; -t : -d,? : t, -?- : -?-, y- : Ø ; -y : Ø, -g, -g : Ø, b- : Ø, t- : Ø, bol- : ol- and other examples. The King's Dictionary is a remarkable work because of reflecting the features of mixed dialects in the14th century in Mamluk's geography. Key Words: The King's Dictionary, binary-multiple, complicated words and forms.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics