TARİHİ ROMANDA ZAMAN MESELESİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Number of pages: 291-303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Abstract One of the most importantelements of the novel is time. When a novel is not the unimaginable. Historical novels of our time, more especially the concept of the novel is a kind of come to the fore. A historic event when the element is not possible to separate reviews. Historical novels to write, time has been put forward to the value given. With this interest in writing historical novels of the past behind you is a fact that the concept of the yacht. Therefore, to work on a novel gain qualifications that time easily the most important elements can say. This study, we both historical novels and novels of the time, the concept of development in our literature review we try to. Keywords: Novel, Time, History, Literature Turkey. Öz Romanın en önemli öğelerinden birisi zamandır. Zamanın olmadığı bir roman düşünülemez. Özellikle tarihî romanlar zaman kavramının daha çok ön plâna çıktığı roman türüdür. Bir tarihî olayı, zaman unsurundan ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Tarihî roman yazılmakla, zamana değer verildiği ortaya konmuş olunmaktadır. Yani tarihî romanı yazmakla maziye gösterilen bu ilginin arkasında, zaman kavramının da yattığı bir gerçektir. Bu yüzden bir esere tarihî roman vasfını kazandıran en önemli unsurun zaman olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çalışmamızda hem romandaki zaman kavramınını hem de tarihisel romanların edebiyatımızdaki gelişimini incelemeye çalıştık. Anahtar Kelimeler: Roman, Zaman, Tarih, Türk Edebiyatı.

Keywords

Abstract

Abstract One of the most importantelements of the novel is time. When a novel is not the unimaginable. Historical novels of our time, more especially the concept of the novel is a kind of come to the fore. A historic event when the element is not possible to separate reviews. Historical novels to write, time has been put forward to the value given. With this interest in writing historical novels of the past behind you is a fact that the concept of the yacht. Therefore, to work on a novel gain qualifications that time easily the most important elements can say. This study, we both historical novels and novels of the time, the concept of development in our literature review we try to. Keywords: Novel, Time, History, Literature Turkey. Öz Romanın en önemli öğelerinden birisi zamandır. Zamanın olmadığı bir roman düşünülemez. Özellikle tarihî romanlar zaman kavramının daha çok ön plâna çıktığı roman türüdür. Bir tarihî olayı, zaman unsurundan ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Tarihî roman yazılmakla, zamana değer verildiği ortaya konmuş olunmaktadır. Yani tarihî romanı yazmakla maziye gösterilen bu ilginin arkasında, zaman kavramının da yattığı bir gerçektir. Bu yüzden bir esere tarihî roman vasfını kazandıran en önemli unsurun zaman olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çalışmamızda hem romandaki zaman kavramınını hem de tarihisel romanların edebiyatımızdaki gelişimini incelemeye çalıştık. Anahtar Kelimeler: Roman, Zaman, Tarih, Türk Edebiyatı.

Keywords