BOĞAÇ HAN ÖYKÜSÜNE ONTOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 2
Language : null
Konu : Edebiyat
Number of pages: 285-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Varlıklar var oldukları andan itibaren sorunları da kendileriyle beraber getirmişlerdir. Kendilerinin de dâhil olduğu varlık alanları sorunların çözüm noktası olacaktır. Hartmann’ın ontolojik alanları varlığın ve onların sorunlarının içinde yer aldığı tabakaları ifade eder. Boğaç Han öyküsünde nesnel tabakaya ait bir sorun kişisel tabakaya aitmiş gibi algılanır. Bunun böyle algılanışının temelinde toplumsal yargılar ön plana çıkar. Bu makalede Boğaç Han öyküsündeki olaylar ontolojik tabakalar açısından incelenecektir.

Keywords

Abstract

Beings brought the problems with themselves from the moment of their existence. The existence areas that also they are included in, will be the solution point of the problems. Hartmann's ontological areas, express the beings’ and the layers that their problems take part in. A problem belonging to the objective layer is perceived as belonging to personal layer in Boğaç Han story. Social judgements take over on the basis of a perception like this. The events which in Boğac Han story will be studied in terms of ontological layers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics