SANATIN KÖKENLERİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : SANAT
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada sanatın kökenleri araştırılmaktadır. İnsanlığın başlangıcından ve de özellikle ellerin alet olarak kullanılmaya başlanmasından bu yana insanoğlu bilinçli ya da bilinçsiz olarak pek çok sanat eseri üretmiştir. Ilkel çağlarda kabile büyücüleri, bereketli bir avlanma ya da kabilenin iyiliği için heykel veya büyü yapma yetenekleriyle bilinirlerdi. Benzer bir şekilde Ortaçağ’da sanatçılar dini yüceltmek için eserler verirlerdi. Sanatın erken dönem ürünlerini günümüz sanat tarihi bilgimizle yorumlarsak, büyük bir hataya düşmüş oluruz. Bu nedenle sanat eserinin üretildiği dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi koşullarını bilmek oldukça önemlidir. Bu makale söz konusu süreci analiz etmeye çalışmaktadır.

Keywords

Abstract

In this work, the origins of art are being questioned. Since the beginning of the humankind and especially after using the hands as a tool, men have created many works of art consciously or not. In the primitive ages, the tribe magicians were known with their ability to create some statues or spells for a fruitful hunting or wellness of the tribe itself. Or in the Middle Ages, the artists of that time have created art to hail the religion. When we criticize the first pieces of art with our current knowledge of art history, we will fall into a big trap. Therefore, it is important to acknowledge the social, economic and political conditions of the time periods in which the pieces of art were created. This article tries to analyze that process.

Keywords