GAZETELERDEKİ HABER BAŞLIKLARINDA FARKLI VE RENKLİ YAZIMLA ANLAM ZENGİNLEŞTİRME

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 95-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zamanın çok hızlı ilerlediği ve her şeyin çok çabuk değiştiği günümüzde, dilimiz de değişikliklerden nasibini almaktadır. Hayatımıza giren her şey pek çok yeni kelimeyi de beraberinde getirmektedir. Yeni kelimelerin yanı sıra eski kelimeler de var olan anlamlarının dışında yeni anlamlar kazanmaktadır. Bu anlamlar çoğunlukla kalıcı olmakta ve dilimize yerleşmektedir. Ancak dikkat çekici ve farklı olmanın oldukça önemli olduğu günümüzde farklı renkler ve farklı yazımla kelimelere tek kullanımlık diyebileceğimiz anlamlar yüklenmektedir. Bunun amacı hem vurgu yapılmak istenen şeyi ön plana çıkarmak hem de farklılıkla dikkat çekmektir. Bu tarz kullanımlara restoran ve kafe isimlerinde, mağazalarda, reklamlarda, gazete haberlerinde oldukça sık rastlayabilmekteyiz. Her gün onlarca benzeri yayınlanan haberleri dikkat çekici hale getirmek için bu yöntemin oldukça pratik ve işe yarar olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle haber başlıklarında ve manşetlerde bu tarz yazıma rastlanmaktadır. Vurgulanmak istenen sözcük, noktalama işaretleri, büyük-küçük harf kullanımı, büyük-küçük punto ile yazım ve çeşitli renklerle yazım gibi şekillerle ön plana çıkartılmıştır. Bu çalışmada gazetelerdeki haber başlıklarında farklı renk ve farklı yazımla yapılan anlam zenginleşmesi incelenmiştir. Günlük gazetelerde bu örneklere bol miktarda rastlanmakta ve bu manşetlerde hem farklılık sağlanmakta hem de haberin içeriği ile alakalı ilginç bir başlık ile okuyucunun dikkati çekilmektedir.

Keywords

Abstract

Time goes very quickly and everything changes very quickly. Today changes in our language too. Everything came into our lives brings a lot of new words. Old words, gaining new meanings out of existing meanings. These meanings are often permanent and settles our language. But to be remarkable and to be different from today, is important. therefore, different colors and different meanings can be called single-use loaded words in spelling. The purpose of this emphasis on the things to be done to highlight the desired difference, as well as to attract attention. We see frequently this style uses on names of restaurants and cafes, department stores, in advertisements, newspapers, news. possible to say that this method is similar to dozens of published news every day is very practical and useful to make it attractive. This form of writing appear especially in headlines, and news headlines. Highlight the desired word, punctuation, use of uppercase and lowercase letters, uppercase and lowercase font with shapes, such as spelling and writing in various colors were to the fore. In this study, the newspaper editorial news of the meaning of different color and different enrichment were investigated. In this study, newspapers, news, different colors and different spelling of the enrichment of meaning are examined. Daily newspapers often found in these samples. this situation, as well as news headlines and allows different interesting topics relevant to the content increases the pleasure of reading.

Keywords