ESKİ VE YENİ ARASINDA ROMANSAL BİR GEÇİŞİN ÖYKÜSÜ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 4
Number of pages: 183-187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede geçmişin değer yargılarından yeni yaşam tarzlarına geçiş çözümlenmiştir. Bu bağlamda bu çözümleme romancıların babası ve ilk usta olarak kabul edilen Cervantes’in, çağının çelişkileri onun en popüler sanat eseri olan Don Quijote tarafından yansıtılmaktadır. Modern batı edebiyatının en önemli çalışması olarak ele alınan kitabın ikinci bölümünde yer Pyramus ve Thisbe adlı Sonnetten yolla çıkarak Don Quijote’nin Kıbrıs’la ilgili keşfedilebilecek toplumsal gerçekliği irdelenmektedir. Ayrıca Türkçedeki en doğru çeviri olarak kabul edilen Roza Hakmen’in çeviri metninden yola çıkılarak eserdeki sone incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In this article, the transition from the past values of judgment to the new living forms is analyzed. Cervantes era’s contradictions were reflected by his most popular work of art: Don Quijote. The following part is about social reality, which can be discovering at a poet connected with Cyprus in Don Quijote.

Keywords