KÜTAHYALI HASAN BEDREDDİN PAŞA VE TİYATROLARI ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR
HASAN BEDREDDİN PAŞA OF KÜTAHYA AND SOME CONSIDERATIONS ON HIS PLAYS

Author : Kadir GÜLER -Seçkin ÖZKAN
Number of pages : 75-89

Abstract

Kütahya, yetiştirdiği seksen dört şair ve sanatçıyla Osmanlı coğrafyasının altıncı kültür merkezidir. Hasan Bedrettin Paşa 19. yüzyılda yaşamış devlet adamı, oyun yazarı ve şâirdir. Hasan Bedrettin Paşa, Manastırlı Mehmet Rıfat’la birlikte 1875-1879 yıllarında yedisi telif, dokuzu çeviri on altı oyunu Temâşâ başlığı altında yayımlamıştır. Hasan Bedrettin Paşa’nın Iskat-ı Cenin ve İkbal adlı iki telif tiyatro eseri vardır. Bunların yanında münacâtı, Gazi Giray’a bir tahmisi ve gazelleri bulunmaktadır. Tiyatrolarında Osmanlının çöküşüne karşı önerilere ve bilinçlendirmelere yer vermiştir.

Keywords

Kütahya, Hasan Bedrettin Paşa, Tiyatro, Iskat-ı Cenin, İkbal

Read: 840

Download: 245